Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE A JINÉ OBCHODNÍ PARTNERY

1 ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat uživatele internetových služeb Geberit, konkrétně webových stránek Geberit („webová stránka“), a rovněž zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery o tom, jak společnosti Geberit pracovávají osobní údaje.

1.2 Osobní údaje v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou veškeré údaje, které se vztahují nebo mohou vztahovat na vás osobně, jako např. jméno, adresa nebo emailová adresa.

2 ODPOVĚDNÝ SUBJEKT

2.1 Správce webové stránky Geberit, kterou jste navštívili, a zároveň i odpovědným subjektem, je společnost Geberit uvedená v zápatí příslušné webové stránky.

2.2 Odpovědným subjektem za zpracování vašich osobních údajů je v tomto případě Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9 – Libeň.

3 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Naše oddělení ochrany osobních údajů, včetně osoby pověřené ochranou osobních údajů, je dostupné na emailové adrese dataprotection@geberit.com nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „Ochrana osobních údajů“. Pro důvěrný kontakt výlučně s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů využijte následující kontaktní údaje: MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 Mnichov Email: dataprotection_geberit@magellan-rechtsanwaelte.de

4 AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH GEBERIT

Naše webové stránky používají níže popsané technologie a nástroje. Pokud jsou tyto technologie a nástroje volitelné a vy si jejich používání nepřejete, uvádíme u příslušného nástroje možnosti a nastavení, pomocí nichž lze jejich používání zabránit.

4.1 PROTOKOLOVÉ SOUBORY SERVERU

4.1.1 Stejně jako všechny jiné webové stránky, také náš server automaticky a dočasně shromažďuje v protokolových souborech (server log files) údaje, které poskytuje váš prohlížeč. Takové shromažďování neprobíhá pouze tehdy, pokud jste ho deaktivovali. Z technických důvodů musíme shromažďovat následující údaje, abychom vám mohli zobrazovat naše webové stránky a zaručit jejich stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa počítače odesílajícího požadavek,
 • požadavek na soubor,
 • kód odpovědi http,
 • internetová stránka, ze které k nám přicházíte (referenční URL),
 • čas odeslání požadavku na server,
 • typ a verze prohlížeče,
 • operační systém použitý v počítači odesílajícím požadavek.

4.1.2 Údaje v těchto protokolových souborech nejsou analyzovány způsobem, který by identifikoval jednotlivé osoby. Pokud výše uvedené informace obsahují osobní údaje (zejména IP adresu), je právním základem pro jejich shromažďování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je přitom zajištění správného fungování našich webových stránek. Pokud potřebujete další informace týkající se vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 2. Dočasné ukládání vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli odeslat webové stránky do vašeho počítače. Za tímto účelem se musí vaše osobní údaje po dobu trvání relace ukládat. Vaše osobní údaje se v protokolových souborech ukládají s cílem zajištění fungování webové stránky. Navíc nám slouží vaše osobní údaje k zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů. Vaše osobní údaje se pro jiné účely nezpracovávají a vymažou se, jakmile již není potřeba je dále zpracovávat. V případě zaznamenávání vašich osobních údajů za účelem zobrazení webové stránky k vymazání dochází, jakmile webovou stránku opustíte. Z protokolových souborů se vaše osobní údaje vymazávají nejpozději po 14 dnech. Pokud jsou vaše osobní údaje uloženy z jiných důvodů, jsou anonymizovány, takže s nimi nemůžete být nijak spojeni ani vás z nich nelze identifikovat.

4.2 VYLEPŠENÍ KVALITY, OPTIMALIZACE WEBOVÉ STRÁNKY, ANALÝZA CHOVÁNÍ UŽIVATELE A ZOBRAZOVÁNÍ PERSONALIZOVANÉ REKLAMY

4.2.1 Právním základem pro ukládání informací do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, jakož i pro přístup k informacím již uloženým ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, je váš souhlas v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci použití souborů cookies a podobných technologií, jakými jsou pixely, tagy, webové indexy (web beacons), otisky prohlížeče (browser fingerprinting čili tracking cookies) aj., za účelem vylepšení kvality a optimalizace webové stránky, analýzy chování uživatelů a zobrazování personalizované reklamy po přiřazení k vašim smluvním kmenovým údajům a vaší historii nákupů, je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 4.2.2 Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje uživatelsky optimalizovat naše webové stránky a podporovat prodej našeho zboží a služeb.

4.2.3 Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile odvoláte váš souhlas nebo jakmile už nebudou vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

4.2.4: Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách naleznete na našem banneru v části “Zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí sledovacích souborů cookie můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna:

(1) Změna nastavení souhlasu na naší webové stránce Na naší webové stránce vám nabízíme možnost jednoduchého odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů v rámci použití souborů cookie. Pro změnu nastavení klikněte na odkaz v zápatí naší webové stránky „Změnit nastavení souborů cookies“. Po zrušení vašeho souhlasu se na vašem počítači objeví další soubor cookie, který nám indikuje, že si nepřejete používat žádné soubory cookie. Pokud příslušný soubor cookie vymažete, zobrazí se vám při dalším otevření naší webové stránky opětovná žádost o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

(2) Změna nastavení vašeho prohlížeče Případně můžete celkově deaktivovat nebo omezit veškeré přenášení souborů cookies změnou nastavení vašeho prohlížeče. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat nebo nastavit jejich automatické mazání. Pokud budou deaktivovány ​​soubory cookie potřebné pro správné zobrazování naší webové stránky, nebudete pravděpodobně schopni využívat v plném rozsahu všechny její funkce.

(3) Google Analytics V rámci integrace služby Google Analytics používáme tzv. “tagování na straně serveru“. V tomto případě je server z naší strany přepnut mezi námi provedeným sběrem a přenosem do společnosti Google. Tím je zajištěno, že společnosti Google nebudou předány žádné osobní údaje. Pokud si nepřejete, aby služba Google Analytics zpracovávala vaše osobní údaje, můžete si dodatečně nainstalovat doplněk prohlížeče, který ji deaktivuje. Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/analytics/terms/de.html or https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

4.3 GOOGLE ADWORDS

4.3.1 Nabídku Google AdWords (včetně Google AdWords Remarketing) používáme k tomu, abychom mohli umístit reklamu (takzvanou „Google AdWords“) na externích webových stránkách a upozornit zákazníky na naše atraktivní nabídky. Pomocí údajů shromážděných z těchto reklamních kampaní jsme schopni určit, jak efektivní tato reklama je. Tento nástroj používáme k tomu, aby byl náš web přitažlivější, abychom vám mohli zobrazovat reklamu, která by vás mohla zajímat, a abychom byli schopni vyhodnotit efektivitu našich marketingových nákladů.

4.3.2 Tato reklama je společností Google poskytována prostřednictvím takzvaných „reklamních serverů“. Pro tento účel používáme soubory cookie reklamních serverů, pomocí nichž lze měřit určité parametry úspěšnosti, jako například zobrazování inzerátů nebo kliknutí uživatele. Pokud se na naši webovou stránku dostanete prostřednictvím reklamy Google, pak Google AdWords na vašem počítači uloží soubor cookie. Tyto soubory cookie zpravidla ztrácejí svou platnost po 90 dnech a neslouží k vaší osobní identifikaci. Tyto soubory cookie zpravidla obsahují analytické údaje, jako jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení inzerátu na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení) a opt-out informace (označení, že uživatel si již nepřeje být oslovován příslušnou reklamou).

4.3.3 Tyto soubory cookie umožňují Googlu znovu rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky na webové stránce zákazníka AdWords a soubor cookie na počítači uživatele je ještě platný, pak společnost Google a zákazník mohou zjistit, že uživatel kliknul na inzerát a byl přesměrován na tuto stránku. Ke každému zákazníkovi AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Zpětné vystopování souborů cookie prostřednictvím webové stránky zákazníka AdWords tak není možné. My sami v rámci uvedených reklamních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Společnost Google nám poskytuje výlučně statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, které z používaných reklam jsou obzvláště účinné. Další údaje pocházející z používání reklam nedostáváme a zejména nedokážeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

4.3.4 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci služby Google AdWords je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje se vymažou, pokud odvoláte váš souhlas nebo jakmile již nebudou vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Zpravidla se příslušné soubory cookie vymažou po 90 dnech.

4.3.5 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách pro účely služby Google Adwords naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “Zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí sledovacích souborů cookie můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

4.4 GOOGLE DOUBLECLICK

4.4.1 Na našich webových stránkách používáme nástroj Google DoubleClick, který používá soubory cookie k zobrazování inzerátů relevantních pro uživatele, k vylepšování přehledů o efektivitě reklamních kampaní nebo (při aktivní funkci Frequency Capping) k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné inzeráty vícekrát. Společnost Google prostřednictvím ID souboru cookie zaznamenává, které inzeráty a ve kterém prohlížeči byly zobrazeny, díky čemuž zabraňuje tomu, aby byly příslušné inzeráty zobrazeny vícekrát. Služba DoubleClick dokáže kromě toho pomocí ID souborů cookie zaznamenávat tzv. konverze, které se vztahují k odesílání požadavků na základě inzerátu. O takový případ jde například tehdy, když uživatel vidí inzerát DoubleClick a později pomocí stejného prohlížeče navštíví webovou stránku inzerenta a něco si na ní koupí. Soubory cookie DoubleClick podle vyjádření společnosti Google neobsahují žádné osobní údaje.

4.4.2 Na základě použitých nástrojů Google AdWords a DoubleClick navazuje váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů, které společnost Google na základě využívání těchto nástrojů shromažďuje. Začleněním služby DoubleClick získává společnost Google informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší internetové nabídky nebo jste klikli na náš inzerát. Pokud jste zaregistrováni v nějaké službě od společnosti Google, dokáže Google příslušnou návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni na Googlu nebo nejste na Googlu přihlášeni, přesto existuje možnost, že společnost Google zjistí a uloží vaši IP adresu.

4.4.3 Další informace týkající se služby Google DoubleClick najdete na stránce https://www.doubleclickbygoogle.com a obecné informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google na stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

4.4.4 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci služby „DoubleClick by Google“ je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje se vymažou, pokud odvoláte váš souhlas nebo jakmile již nebudou vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

4.4.5 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách pro účely související se službami Google DoubleClick naleznete na našem banneru v části “Zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Používání Google AdWords a DoubleClick můžete zabránit různými způsoby. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rámci využívání služby Google DoubleClick můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu klikněte na odkaz nastavení souborů cookie v zápatí naší webové stránky. Můžete dále podniknout tyto kroky:

 • nastavit váš prohlížeč a zejména zablokovat soubory cookie poskytovatelů třetích stran, což způsobí, že se vám nebudou zobrazovat inzeráty třetích stran;
 • deaktivace souborů cookie pro sledování konverzí tím, že váš prohlížeč nastavíte tak, aby se zablokovaly soubory cookie z domény https://adwords.google.com/home/, viz https://adssettings.google.com, přičemž toto nastavení se vymaže, když vymažete vaše soubory cookie;
 • deaktivace zájmově orientované reklamy od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulačního programu About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení se vymaže, když vymažete vaše soubory cookie;
 • trvalá deaktivace v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme vás, že v takovém případě nebudete pravděpodobně schopni využívat v plném rozsahu všechny funkce našich webových stránek.


4.5 APPNEXUS, ADFORM, PLISTA, SIZMEK

4.5.1 Na našich webových stránkách používáme nástroje AppNexus, Adform, Plista a Sizmek.

4.5.2 Tyto nástroje používají soubory cookie k zobrazování inzerátů relevantních pro uživatele, k vylepšování přehledů o efektivitě reklamních kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné inzeráty vícekrát. Nástroje prostřednictvím ID souboru cookie zaznamenávají, které inzeráty a ve kterém prohlížeči byly zobrazeny, díky čemuž mohou při aktivaci funkce Frequency Capping zabránit tomu, aby byly příslušné inzeráty zobrazeny vícekrát. Podle vyjádření těchto poskytovatelů neobsahují soubory cookie těchto nástrojů žádné osobní údaje.

4.5.3 Na základě použitých nástrojů navazuje váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem příslušného třetího poskytovatele služeb. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů, které se shromažďují na základě využívání těchto nástrojů. Začleněním příslušných nástrojů získávají tito poskytovatelé služeb informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší internetové nabídky nebo jste klikli na náš inzerát.

4.5.4 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci použití tohoto nástroje je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje podporovat prodej našeho zboží a služeb. V této souvislosti používáme soubory cookie, které zobrazují relevantní inzeráty a vylepšují přehledy o efektivitě reklamních kampaní. Kromě toho se na základě použití příslušných souborů cookie zabrání tomu, abyste vícekrát viděli tytéž inzeráty. Vaše osobní údaje se vymažou, pokud odvoláte váš souhlas nebo jakmile již nebudou vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

4.5.5 Další informace k nástrojům uvedeným v tomto bodě naleznete na stránkách https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/ https://www.sizmek.com/privacy-policy/

4.5.6 Účasti na službách AppNexus, Adform, Plista a Sizmek můžete zabránit různými způsoby:

4.5.7 Přehled souborů cookie použitých na naší webové stránce v rámci výše zmíněných nástrojů naleznete v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat. Pro odvolání souhlasu klikněte na odkaz nastavení souborů cookie v zápatí naší webové stránky. Můžete dále podniknout tyto kroky:

 • nastavit váš prohlížeč a zejména zablokovat soubory cookie poskytovatelů třetích stran, což způsobí, že se vám nebudou zobrazovat inzeráty třetích stran;
 • deaktivace souborů cookie pro sledování konverzí tím, že váš prohlížeč nastavíte tak, aby se zablokovaly soubory cookie z domén http://www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, a www.sizmek.com
 • deaktivace zájmově orientované reklamy od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulačního programu About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení se vymaže, když vymažete vaše soubory cookie;
 • trvalá deaktivace v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme vás, že v takovém případě nebudete pravděpodobně schopni využívat v plném rozsahu všechny funkce našich webových stránek.

4.6 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

4.6.1 Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu Custom Audiences od společnosti Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pomocí ní se může uživateli našich webových stránek v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek používajících tento nástroj zobrazovat zájmově orientovaná reklama (tzv. „Facebook-Ads“). Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly zajímat, a abychom mohli přizpůsobit naše webové stránky vašim preferencím.

4.6.2 Na základě použitého marketingového nástroje navazuje váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů, které společnost Facebook na základě využívání tohoto nástroje shromažďuje. Začleněním Facebook Custom Audiences do naší webové stránky získává společnost Facebook informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší webové stránky nebo jste klikli na náš inzerát. Pokud jste zaregistrováni v nějaké službě společnosti Facebook, dokáže Facebook příslušnou návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni ve společnosti Facebook nebo nejste zrovna přihlášeni, přesto existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační znaky.

4.6.3 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci funkce remarketingu Custom Audiences společnosti Facebook Inc. je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů na základě funkce remarketingu Custom Audience nám umožňuje podporovat prodej našeho zboží a služeb. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly zajímat, a abychom mohli přizpůsobit naše webové stránky vašim preferencím. Prostřednictvím tohoto nástroje se vám v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek používajících tuto metodu může zobrazovat zájmově orientovaná reklama ( „Facebook-Ads“).

4.6.4 Vaše osobní údaje se vymažou, pokud odvoláte váš souhlas nebo jakmile již nebudou vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

4.6.5 Přehled reklamních souborů cookie používaných na našich webových stránkách v souvislosti s nástrojem “Facebook Custom Audiences“ naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie na našich webových stránkách. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci funkce Facebook Custom Audiences můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat, přičemž pro zrušení souhlasu klikněte na odkaz nastavení souborů cookie v zápatí naší webové stránky a zde nastavení upravte.

4.6.6 Deaktivaci funkce Facebook Custom Audiences lze provést příslušným nastavením vašeho prohlížeče, nebo (pokud jste přihlášeni na Facebooku) na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

4.6.7 Další informace o zpracovávání osobních údajů společností Facebook najdete na stránce https://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 PINTEREST TAG

4.7.1 Na našich webových stránkách používáme nástroj pro sledování konverzí Pinterest tag společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Pomocí ní se mohou uživateli naší webové stránky v rámci návštěvy Pinterest nebo jiných webových stránek používajících tento nástroj zobrazovat zájmově orientované reklamy. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly zajímat, a abychom mohli přizpůsobit naše webové stránky vašim preferencím.

4.7.2 Na základě použitého marketingového nástroje navazuje váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Pinterest. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů, které společnost Pinterest na základě využívání tohoto nástroje shromažďuje. Začleněním služby Pinterest tag do naší webové stránky získává společnost Pinterest informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší webové stránky nebo jste klikli na náš inzerát. Pokud jste zaregistrováni v nějaké službě společnosti Pinterest, dokáže Pinterest příslušnou návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni ve společnosti Pinterest, nebo nejste zrovna přihlášeni, přesto existuje možnost, že Pinterest zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační znaky.

4.7.3 Právním základem zpracování vašich osobních údajů je v rámci sledování konverzí Pinterest tag váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů na základě sledování konverzí Pinterest tag nám umožňuje podporovat prodej našeho zboží a služeb. Sledování konverzí používáme k tomu, abychom vám zobrazovali reklamu, která by vás mohla zajímat, a abychom mohli přizpůsobit naše webové stránky vašim preferencím. Prostřednictvím sledování konverzí se v rámci návštěvy sociální sítě Pinterest nebo jiných webových stránek používajících tento nástroj mohou zobrazovat zájmově orientované reklamy. Vaše osobní údaje se vymažou, pokud odvoláte váš souhlas nebo jakmile již nebudou vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

4.7.4 Přehled souborů cookie použitých na naší webové stránce s cílem sledování konverzí prostřednictvím funkce Pinterest tag naleznete v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem sledování konverzí prostřednictvím funkce Pinterest tag můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat, přičemž pro zrušení souhlasu klikněte na odkaz nastavení souborů cookie v zápatí naší webové stránky a zde nastavení upravte.

4.7.5 Deaktivaci funkce Pinterest tag lze provést příslušným nastavením vašeho prohlížeče, nebo (pokud jste přihlášeni na Pinterestu) na adrese https://help.pinterest.com/cs/article/personalized-ads-on-pinterest

4.7.6 Další informace o zpracovávání osobních údajů společností Pinterest najdete na stránce https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.

4.8 LINKEDIN INSIGHT TAG

4.8.1 Dále na našich webových stránkách používáme sledování konverzí Insight Tag společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Pomocí tohoto nástroje se mohou uživateli našich webových stránek v rámci návštěvy sociální sítě LinkedIn nebo jiných webových stránek používajících tento nástroj zobrazovat zájmově orientované reklamy („LinkedIn-Ads“). Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly zajímat, a abychom mohli přizpůsobit naše webové stránky vašim preferencím.

4.8.2 Na základě použitého marketingového nástroje navazuje váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů, které společnost LinkedIn na základě využívání tohoto nástroje shromažďuje. Začleněním služby LinkedIn Insight Tag do naší webové stránky získává společnost LinkedIn informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší webové stránky nebo jste klikli na náš inzerát. Pokud jste zaregistrováni v nějaké službě od společnosti LinkedIn, dokáže LinkedIn příslušnou návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste zaregistrován ve společnosti LinkedIn nebo nejste zrovna přihlášeni, přesto existuje možnost, že LinkedIn zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační znaky.

4.8.3 Právním základem zpracování vašich osobních údajů je v rámci sledování konverzí Insight Tag váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje podporovat prodej našeho zboží a služeb. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly zajímat, a abychom mohli přizpůsobit naše webové stránky vašim preferencím. Pomocí tohoto nástroje se mohou uživateli našich webových stránek v rámci návštěvy sociální sítě LinkedIn nebo jiných webových stránek používajících tento nástroj zobrazovat zájmově orientované reklamy („LinkedIn-Ads“).

4.8.4 Přehled souborů cookie použitých na naší webové stránce s cílem sledování konverzí prostřednictvím funkce Insight Tag naleznete v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem sledování konverzí prostřednictvím funkce Insight Tag můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat. Pro odvolání souhlasu klikněte na odkaz nastavení souborů cookie v zápatí naší webové stránky a zde nastavení upravte.

4.8.5 Deaktivaci funkce Insight Tag lze provést příslušným nastavením vašeho prohlížeče, nebo (pokud jste přihlášeni na LinkedIn) na adrese https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Další informace o zpracovávání osobních údajů společností LinkedIn naleznete na stráncehttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy? Trk = hb_ft_privacy-policy.

4.9 GOOGLE MAPS

4.9.1 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci zapojení služeb Google Maps je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.9.2 Zpracování vašich osobních údajů v rámci služeb Google Maps vám slouží k lehčí dohledatelnosti našich lokalit. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile už nebudou potřebné pro výše uvedené účely. V našem případě se tak děje po 12 měsících.

4.9.3 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů službou Google Maps můžete kdykoli odvolat, a to s platností do budoucna, otevřením banneru se soubory cookie pomocí odkazu v zápatí na naší domovské stránce, kde můžete upravit zvolené nastavení. Chcete-li navíc zabránit tomu, aby byly vaše osobní údaje poskytovány serverům společnosti Google, můžete použít nastavení ve svém prohlížeči (například instalací zásuvných modulů a doplňků). Pokud váš prohlížeč nepodporuje funkce Map Google, není přístup k serverům Google možný. Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/intl/en-GB/privacy/

4.10 BLOG GEBERIT AQUACLEAN

4.10.1 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogu na našem blogu Geberit AquaClean je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogu na našem blogu Geberit AquaClean slouží k transparentní a individuální komunikaci mezi vámi a námi. Navíc zpracováváme vaše osobní údaje, abychom se mohli v případě zveřejnění protiprávních komentářů bránit vůči nárokům třetích stran. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V našem případě se tak stane po 10 letech.

4.10.2 Kdykoliv máte možnost nepovolit zpracování vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogu s budoucí účinností. V takovém případě komentář vymažeme z našeho blogu Geberit AquaClean nebo ho vůbec nezveřejníme.

4.11 GEBERIT LIVECHAT

4.11.1 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci poskytování služby Geberit LiveChat je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 4.11.2 Pomocí funkce Geberit LiveChat bychom vám chtěli umožnit kontaktovat nás rychle a nekomplikovaně prostřednictvím chatu. Abychom vám tuto funkci mohli zpřístupnit, musíme být schopni zpracovávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. To nastane zpravidla tři roky po zpracování vaší žádosti.

4.11.3 Zpracování osobních údajů v rámci funkce Geberit LiveChat můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat. V tomto případě už nebudete moci využívat funkci LiveChat. Veškeré osobní údaje, které se uložily během používání funkce chatu, se v tomto případě vymažou.

4.12 GEBERIT CHATBOT

4.12.1 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci poskytnutí služby ChatBot je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.12.2 Pomocí funkce ChatBot bychom vám chtěli umožnit rychlé a nekomplikované zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím automatického chatovacího zařízení. Pokud byste se přesto chtěli kontaktovat s naší zákaznickou službou a kliknete na „Dále chatovat“, přesměrujeme vás z funkce ChatBot na funkci LiveChat. Nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. To nastane zpravidla po uplynutí 90 dnů.

4.12.3 Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem využívání funkce ChatBot můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat. V tomto případě už nebudete moci využívat funkci ChatBot. Veškeré osobní údaje, které se uložily během používání chatu, se v tomto případě vymažou.

4.13 VIDEOCENTRUM

4.13.1 Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci zobrazování našich videí, je čl. 6 odst. 1 písm. f ) GDPR. 4.13.2 Zpracování vašich osobních údajů za účelem přístupu k videocentru slouží k tomu, aby se videoobsah na našich webových stránkách zobrazoval přitažlivě a jednotně, bez ohledu na vaše koncové zařízení.

4.13.3 Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. To nastane nejpozději na konci vaší návštěvy na naší webové stránce.

4.13.4 Zpracování vašich osobních údajů, je nezbytné pro fungování videocentra.

4.14 YOUTUBE

4.14.1 Používáme platformu videí YouTube společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (dále: „YouTube“), společnosti Google Inc., abychom zaručili atraktivní, jednotné a od vašeho koncového zařízení nezávislé zobrazení videoobsahu na našich webových stránkách. Realizace probíhá v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Pokud se souborem cookie nesouhlasíte už během návštěvy webové stránky, nebude společnost YouTube shromažďovat žádné osobní údaje. Teprve když si budete chtít přehrát video a odsouhlasíte soubor cookie, poskytnou se údaje společnosti YouTube (např. IP adresa, odkazující stránka, informace o zařízení (prohlížeč, typ zařízení), vyžádané video). My sami zaznamenáváme a ukládáme, zda jste si přehráli YouTube video a které, abychom vám mohli nabídnout individuálně přizpůsobené služby.

4.14.2 Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

4.14.3 Právním základem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li to provést, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů provedeného na základě předchozího souhlasu.

4.14.4 Další informace o zpracovávání osobních údajů společností YouTube naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs-cs.

4.15 VIMEO

4.15.1 Používáme platformu videí Vimeo společnosti Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (dále: „Vimeo“), abychom zaručili atraktivní, jednotné a od vašeho koncového zařízení nezávislé zobrazení videoobsahu na naší webové stránce. Pokud se souborem cookie nesouhlasíte už během návštěvy webové stránky, nebude společnost Vimeo shromažďovat žádné osobní údaje. Teprve když si budete chtít přehrát video a odsouhlasíte soubor cookie, poskytnou se údaje společnosti Vimeo (např. IP adresa, informace o zařízení (prohlížeč, typ zařízení), vyžádané video). My sami zaznamenáváme a ukládáme, zda jste si přehráli Vimeo video a které, abychom vám mohli nabídnout individuálně přizpůsobené služby.

4.15.2 Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

4.15.3 Právním základem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li to provést, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů provedeného na základě předchozího souhlasu.

4.15.4 Další informace o zpracovávání údajů společností Vimeo naleznete na stránce https://vimeo.com/privacy.

4.16 POHYBLIVÉ OBRÁZKY

4.16.1 K optimalizaci zařazení videí, živých přenosů a událostí na našich webových stránkách využíváme služby “Moving Image“ společnosti movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlín, Německo. Moving Image nám umožňuje vytvářet statistické údaje o videích, která na webových stránkách zpřístupňujeme, a to prostřednictvím souborů cookie a místního úložiště. Za tímto účelem jsou zpracovávány údaje v následujícím rozsahu: IP adresa, datum a čas návštěvy, časové pásmo, operační systém, použitý webový prohlížeč, informace o ge-rat, URL webové stránky, URL odkazu. 4.16.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna, a to tak, že znovu otevřete náš banner se soubory cookie pomocí patičky na naší domovské stránce a následně upravíte vybraná nastavení. Více informací o tom, jak společnost zpracovává osobní údaje, naleznete zde: https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/.

4.17 TECHNICKÉ SOUBORY COOKIE

4.17.1 Kromě souborů cookie uvedených v částech 4.4 až 4.15 používáme na našich webových stránkách technické soubory cookie. Soubory cookie představují malé textové soubory, které se lokálně ukládají do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče. Níže uvedené soubory cookie používáme k poskytování vámi používané služby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Některé funkce našich webových stránek vám bez použití souborů cookie nemůžeme nabídnout. Pro tyto funkce je třeba, aby byl váš prohlížeč i po změně webové stránky znovu rozpoznán. Vaše osobní údaje se pro jiné účely nezpracovávají. Naším oprávněným zájmem při zpracování osobních údajů je přitom to, abychom mohli nastavení webové stránky optimalizovat pro vámi používané koncové zařízení a přizpůsobit uživatelské rozhraní. Pokud potřebujete další informace týkající se vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Na našich webových stránkách se používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a způsob fungování jsou vysvětleny v následujícím textu:

 • Přechodné soubory cookie (viz 4.17.2)
 • Trvalé soubory cookie (viz 4.17.3)

4.17.2 Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. K tomuto typu patří zejména soubory cookie relace. Tyto soubory cookie ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky vašeho prohlížeče přiřadit ke společné relaci. Na základě toho lze znovu rozpoznat váš počítač při opětovné návštěvě naší webové stránky. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

4.17.3 Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po stanovené době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostních nastaveních vašeho prohlížeče.

4.17.4 Přehled technicky potřebných souborů cookie použitých na našich webových stránkách naleznete v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“.

5. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které s námi dobrovolně v procesu interakce sdílejí zákazníci, dodavatelé a jiní obchodní partneři (například prostřednictvím emailu, telefonu nebo našich webových stránek). Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

5.1.1 ONLINE KATALOG

Právním základem zpracování vašich osobních údajů za účelem používání online katalogu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci používání online katalogu je plnění smlouvy mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě zpracování vašich osobních údajů v rámci používání online katalogu to nastává poté, co byla smlouva splněna a všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu vypršely nebo již neexistují žádné zákonné lhůty uchovávání. Zpracování vašich osobních údajů v rámci internetového obchodu je bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi. Není proto možné, abyste proti tomu vznesli námitky.

5.1.2 REGISTRACE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU / VYTVOŘENÍ NOVÉHO ID GEBERIT

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace zákaznického účtu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše registrace, případně vytvoření ID Geberit, umožňuje snadnější přístup k využívání služeb nabízených naší společností, například urychlené vyplňování údajů v rámci objednávky nebo servisu. V rámci vytvoření ID Geberit ověříme vaše telefonní číslo zasláním potvrzující SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace nám slouží i pro účely péče o náš vztah se zákazníkem. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. To nastává nejpozději v případě zrušení zákaznického účtu. Registraci zákaznického účtu máte možnost kdykoliv zrušit. V tomto případě se vaše osobní údaje vymažou, pokud vymazání nezabrání zákonné doby uchovávání.

5.1.3 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A E-MAILOVÝ KONTAKT

Právním základem zpracování vašich osobních údajů, které poskytujete v rámci kontaktování, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktování uzavření smlouvy, je doplňujícím právním základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů v případě kontaktování nám slouží pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Při osobních údajích, které jsou odesílány v rámci komunikace se zákazníkem, k vymazání dochází, když se vaše žádost zpracuje a neexistuje žádná zákonná lhůta uchovávání. Proti zpracování vašich osobních údajů v rámci komunikace se zákazníkem můžete kdykoli s budoucí účinností vznést námitky. V tomto případě však dále nemůžeme zpracovávat vaši žádost. Veškeré osobní údaje, které se uložily během kontaktování, se v tomto případě vymažou, pokud vymazání nezabrání zákonná doba uchovávání.

5.1.4 TECHNIK-TELEFON

Právním základem zpracování vašich osobních údajů, které se poskytují v rámci kontaktování přes tzv. Technik-Telefon, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktování uzavření smlouvy nebo doplňující plnění smlouvy, je doplňujícím právním základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů v případě kontaktování přes Technik-Telefon nám slouží pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které jsou odesílány v rámci komunikace se zákazníky, k vymazání dochází, když se vaše žádost zpracuje a neexistuje žádná zákonná lhůta uchovávání. Proti zpracování vašich osobních údajů v rámci této komunikace můžete kdykoli s budoucí účinností vznést námitky. V tomto případě však dále nemůžeme zpracovávat vaši žádost. Veškeré osobní údaje, které se uložily během kontaktování, se v tomto případě vymažou, pokud vymazání nezabrání zákonné doby uchovávání. V případě zákaznického kontaktu přes telefon se může v ojedinělých případech stát, že se telefonický rozhovor s vámi zaznamená. V těchto případech o tom budete informováni na začátku rozhovoru. Právním základem tohoto zpracování vašich osobních údajů je zpravidla čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.1.5 KOUPELNOVÉ PORADENSTVÍ GEBERIT

Právním základem zpracování vašich osobních údajů, které se poskytují v rámci koupelnového poradenství, je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je účelem kontaktování poradenství týkající se přípravy, uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy, je doplňujícím právním základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud používáte volitelný automatizovaný systém plánování schůzek a dostáváte informace o schůzkách e-mailem, je právním základem souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů slouží pro účely zpracování vaší žádosti, jakož i pro kompetentní a rychlé poradenství týkající se našich výrobků. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které jsou odesílány v rámci vaší žádosti, k vymazání dochází, když se vaše žádost zpracuje a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rámci požadované poradenské služby můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat. V tomto případě však dále nemůžeme zpracovávat vaši žádost. Veškeré osobní údaje, které se uložily během kontaktování, se v tomto případě vymažou, pokud vymazání nebrání zákonná doba uchovávání.

5.1.6 SERVIS A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Právním základem zpracování vašich osobních údajů, které jsou poskytovány v rámci příslušného požadovaného servisu a zákaznického servisu, je zpravidla čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud nám v rámci vaší žádosti poskytnete další informace, je váš souhlas podle. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR doplňujícím právním základem zpracování vašich osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů slouží pro účely zpracování vaší žádosti o servis, příp. zákaznickou službu, čímž slouží k vyřízení jakýchkoliv žádostí o servis a zákaznické služby. Zpracování vašich osobních údajů v rámci vaší žádosti je tedy potřebné pro co nejlepší splnění našich servisních služeb. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které jsou odesílány v rámci vaší žádosti, k vymazání dochází, když se vaše žádost zpracuje a zákonné lhůty uchovávání nebrání jejich vymazání. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rámci vyřízení vaší žádosti o servis nebo zákaznickou službu můžete s budoucí účinností kdykoliv odvolat. V případě vašeho telefonického kontaktování se může v ojedinělých případech stát, že se telefonický rozhovor s vámi zaznamená. V těchto případech o tom budete informováni na začátku rozhovoru. Právním základem tohoto zpracování vašich osobních údajů je zpravidla čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.1.7 CENTRUM OBJEDNÁVEK A DOKUMENTŮ KE STAŽENÍ

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci centra objednávek a dokumentů ke stažení je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů slouží k účelu poskytnutí, příp. přeposlání vámi požadovaných podkladů přes naši webovou stránku. Zpracování vašich osobních údajů v rámci centra objednávek a dokumentů ke stažení je proto nezbytné pro zpracování vaší žádosti, případně na poskytnutí vámi požadovaných podkladů. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které se poskytují v rámci příslušné žádosti o objednávku, k vymazání dochází, když se vaše objednávka zpracuje a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání.

5.1.8 ŠTÍTEK ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci vyžádání štítku energetické účinnosti je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je účelem navázání kontaktu v rámci objednávky štítku energetické účinnosti uzavření smlouvy, je doplňujícím právním základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů slouží pro účel předání vámi požadovaného štítku energetické účinnosti. Zpracování vašich osobních údajů je proto nutné ke zpracování a vyřízení vámi požadovaného odeslání. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které jsou odesílány v rámci vašeho požadavku, k vymazání dochází, když se vaše žádost zpracuje a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rámci vyřízení vaší žádosti můžete s budoucí účinností kdykoliv odvolat. V tomto případě však dále nemůžeme zpracovávat vaši žádost. Veškeré osobní údaje, které se uložily během požadavku se v tomto případě vymažou, pokud vymazání nezabrání zákonné doby uchovávání.

5.1.9 STREAMINGOVÉ SLUŽBY

Na hlavní straně našich webových stránek se můžete registrovat k účasti na našich digitálních akcích („streamingové služby“). Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci streamingových služeb, například v rámci „Představení novinek Geberit“, je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. S tímto související registrační proces spolu se zpracováním vašich osobních údajů je nutný, abychom vám mohli poskytnout streamingové služby. Zpracování vašich osobních údajů slouží pro účely poskytnutí a realizace vámi požadované streamingové služby. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které se zpracovávají v rámci příslušné streamingové služby, k vymazání dochází, když se příslušná digitální akce ukončí a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. V případě ukončení smluvního vztahu se už nemůžete zúčastnit požadované digitální akce. Veškeré osobní údaje, které se uložily během registrace, příp. účasti na naší digitální streamingové akci, se v tomto případě vymažou, pokud vymazání nezabrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.10 POŽÁRNÍ LABORATOŘ GEBERIT

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace, přihlášení a účasti na akci „Požární laboratoř Geberit“ je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. S tímto související proces přihlašování spolu se zpracováním vašich osobních údajů je nutný, abychom vám umožnili zúčastnit se akce „Požární laboratoř Geberit“. Zpracování vašich osobních údajů slouží pro účely přihlášení a realizace nabídky „Požární laboratoř Geberit“. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které jsou potřebné k registraci a přihlášení na akci „Požární laboratoř Geberit“, k vymazání dochází, když se akce ukončí a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. V případě ukončení smluvního vztahu se už nemůžete zúčastnit akce „Požární laboratoř Geberit“. Veškeré osobní údaje, které se uložily během registrace, příp. účasti na akci „Požární laboratoř Geberit“, se v tomto případě vymažou, pokud vymazání nezabrání zákonná doba uchovávání.

5.1.11 GEBERIT PROPLANNER A PLUG-IN PRO REVIT

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci instalace a použití plánovacího softwaru je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů slouží k tomu, abychom vám umožnili používat plánovací software. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě osobních údajů, které jsou potřebné pro instalaci a použití plánovacího programu, k vymazání dochází, když se plánovací program vymaže a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje, které o vás zpracováváme se vymažou, když vyprší účel, na základě kterého byly původně zpracovávány.

5.1.12 MEDIÁLNÍ VÝSTUPY SPOLEČNOSTI GEBERIT

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s registrací do našich médií je váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s mediálními výstupy společnosti Geberit je zasílání firemních sdělení skupiny Geberit. Vaše osobní údaje budou zlikvidovány po uplynutí účelu, pro který byly zpracovány. Vaše osobní údaje budou zpracovávány, pokud se neodhlásíte z odběru mediálních sdělení společnosti. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem můžete kdykoli odvolat nebo můžete použít odkaz pro odhlášení z odběru obsažený v mediálních výstupech jako námitku proti zasílání dalších mediálních výstupů.

5.1.13 GEBERIT NEWSLETTER NEBO USELETTER

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání Newsletteru Geberit (koncovým zákazníkům) nebo Geberit Useletter (obchodním zákazníkům) je vaše prohlášení o souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli zasílat Geberit Newsletter a Useletter. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním Newsletteru a Useletteru společnosti Geberit je zasílání informací a nabídek nebo podpora prodeje prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. Proto budou vaše osobní údaje uloženy, dokud se neodhlásíte z odběru našeho Geberit Newsletteru a Useletteru. Svůj souhlas se zasíláním Newsletteru a Useletteru společnosti Geberit můžete kdykoli odvolat, případně se můžete pomocí odkazu na odhlášení obsaženého v Newsletteru nebo Useletteru odhlásit z odběru dalších Newsletterů.

5.1.14 PŘÍMÝ MARKETING

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci akcí přímého marketingu je buď vámi poskytnutý souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo v případě, že mezi vámi a námi existuje jistá forma předsmluvního/smluvního vztahu, je právním základem zákonné povolení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, příp. příslušná regulace praktik narušující hospodářskou soutěž. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci akcí přímého marketingu je přeposílání informací, nabídek a případně podpora prodeje zboží nebo služeb. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. To nastane zejména při doručení odvolání souhlasu, příp. námitek se zpracováním osobních údajů, nejvýše však pět let od vaší poslední aktivity. Váš souhlas můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat, příp. můžete s budoucí účinností kdykoliv namítat proti zpracování vašich osobních údajů v rámci akcí přímého marketingu.

5.1.15 SOUTĚŽE

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci soutěží je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci soutěží je plnění smlouvy o účasti v soutěži mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě zpracování vašich osobních údajů v rámci soutěží ke smazání dat dochází, když je soutěž ukončena v plném rozsahu. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rámci účasti v soutěži můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat. V tomto případě se již nebudete moci účastnit soutěže. Veškeré osobní údaje, které se uložily během účasti v soutěži, se v tomto případě vymažou.

5.1.16 CASHBACK AKCE A PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci cashback akcí a prodloužení záruky je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci cashback akcí a prodloužení záruky je plnění smlouvy mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě zpracování vašich osobních údajů v rámci cashback akcí a prodloužení záruky ke smazání dat dochází, když se zcela zrealizují cashback akce, příp. když vyprší záruční doba.

5.1.17 VIRTUÁLNÍ AKCE

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci realizace virtuální akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci realizace virtuální akce je plnění smlouvy o realizaci akce mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. V případě zpracování vašich osobních údajů v rámci realizace virtuální akce ke smazání dat dochází, když se virtuální událost zcela zrealizuje. V případě ukončení smluvního vztahu se virtuální akce nebudete moci zúčastnit. Veškeré osobní údaje, které se uložily během realizace virtuální akce, se v tomto případě vymažou.

5.1.18 SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ O COVID-19 PRI PREZENČNÍ AKCÍCH/ŠKOLENÍCH

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci realizace prezenčních akcí nebo školení je čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Jelikož výsledek testu nebo potvrzení o očkování spolu s identifikačními údaji osoby, jakými jsou jméno, příjmení a datum narození, je zvláštní kategorií osobních údajů, je třeba aplikovat výjimku ze zákazu zpracovávání osobních údajů, přičemž opodstatněná je v tomto případě výjimka ve smyslu článku 9 písm. i) GDPR, kdy je zpracování nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana proti závažným přeshraničním zdravotním hrozbám nebo zajištění vysoké úrovně kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo práva členského státu, kterým se stanoví vhodná a konkrétní opatření na ochranu práv a svobod dotyčné osoby, zejména profesní tajemství. Aplikace příslušné výjimky je odůvodněna s poukazem na články 52. ​​až 54. GDPR. Osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, data narození a výsledku testu/potvrzení o očkování se nebudou žádným dalším způsobem zpracovávat ani uchovávat vzhledem k tomu, že jsou oprávněné osoby oprávněny pouze k nahlédnutí do testu.

6. JINÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

6.1.1 FACEBOOK INSIGHTS (FANOUŠKOVSKÁ STRÁNKA NA FACEBOOKU)

Naši fanouškovskou stránku na Facebooku provozujeme spolu se společností Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (Dále „Facebook“). Základní informace této smlouvy si můžete přečíst na stránce https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informace o zpracování vašich osobních údajů společností Facebook najdete na stránce https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů službou Facebook Insights nám umožňuje analýzu vašeho uživatelského chování. Na základě vyhodnocení získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o atraktivnosti naší fanouškovské stránky na Facebooku. To nám pomáhá koncipovat naši fanouškovskou stránku na Facebooku se zaměřením na potřeby uživatelů. Společnost Facebook nám poskytuje osobní údaje shromážděné v rámci provozování naší fanouškovské stránky na Facebooku. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

6.1.2 Instagram

Instagram je produktem společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko (dále „Meta“). Naši instagramovou stránku provozujeme spolu se společností Meta. Základní informace této smlouvy si můžete přečíst na stránce https://help.instagram.com/519522125107875. Informace o zpracování vašich osobních údajů společností Meta najdete na stránce https://help.instagram.com/519522125107875. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů společností Meta prostřednictvím služby Instagram nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Na základě vyhodnocení získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o atraktivnosti naší instagramové stránky. To nám pomáhá upravovat naši instagramovou stránku se zaměřením na potřeby uživatelů. Společnost Meta nám poskytuje osobní údaje shromážděné v rámci provozování naší instagramové stránky. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

6.1.3 YOUTUBE KANÁL

Pro přizpůsobení naší nabídky na sociálních sítích požadavkům našich zákazníků využíváme YouTube kanál, který provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále „Google“). YouTube je internetový server pro sdílení videosouborů, na kterém mohou uživatelé ukládat videa a zpřístupňovat je. Doplňující informace o zpracování vašich osobních údajů společností Google si můžete přečíst na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de%23infocollect. Pokud byste chtěli využívat služby našeho YouTube kanálu, upozorňujeme na to, že tyto služby využíváte na vlastní zodpovědnost. To platí zejména pro využití funkcí nabízených v rámci YouTube platformy, jako je sdílení, hodnocení nebo komentování jednotlivých videí. Nemáme vliv na druh a rozsah údajů zpracovávaných společností Google v rámci YouTube. Využíváním YouTube zpracovává společnost Google vaše osobní údaje a přitom je nezávisle od místa vašeho bydliště přenáší k dalšímu zpracování do Spojených států, Irska a dalších zemí, ve kterých je společnost Google aktivní. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů se realizuje s cílem zajištění atraktivního a uživatelsky příjemného YouTube kanálu v souladu s požadavky zákazníků. V této souvislosti zpracováváme vaše osobní údaje v rámci YouTube kanálu výhradně pokud je to nutné k poskytnutí informací o našich nabídkách a službách. Kromě toho zpracováváme osobní údaje v rámci YouTube kanálu s cílem realizace příslušných komunikačních procesů s uživateli a zájemci o náš YouTube kanál. Společnost Google nám poskytuje osobní údaje shromážděné v rámci provozování našeho YouTube kanálu. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

6.2 Twitter

Titter je produktem společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fe-nian Street, Dublin 2, d02 ax07, Irsko (“Twitter“). Náš účet na Twitteru provozujeme společně se společností Twitter. Pro tyto účely jsme se společností twitter uzavřeli dohodu o tom, která z nás plní kterou povinnost podle GDPR. Základní obsah zpracování vašich osobních údajů společností Twitter si můžete prohlédnout zde: https://twitter.com/de/privacy. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů společností twitter nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Vyhodnocením získaných informací jsme schopni sestavit informace o atraktivitě naší stránky na Twitteru. To nám pomáhá udělat naši stránku na Twitteru uživatelsky přívětivější a přizpůsobenou vašim potřebám. Vaše osobní údaje shromážděné během provozu našeho účtu na Twitteru nám poskytuje společnost Twitter. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné.

7. INFORMACE PRO subjekty údajů PODLE ČL. 12 GDPR

Právním základem zpracování vašich osobních údajů v rámci zpracování vašich dotazů týkajících se ochrany osobních údajů (informací pro subjekty údajů) je čl. 6 odst. 1 písm. c) spolu s čl. 12 GDPR. Právním základem pro následnou dokumentaci zpracovávání informací o subjektech údajů na základě zákona je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci zpracování informací o subjektech údajů je zodpovězení vašich dotazů týkajících se ochrany osobních údajů. Zákonné zpracování relevantních informací o subjektech údajů je následně zdokumentováno, aby se splnily zákonné povinnosti týkající se odpovědnosti, na základě čl. 5 odst. 2 GDPR. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Pri vybavovaní práv subjektů údajů podle nařízení, jsou na vymazání údajů stanovené tři roky po ukončení příslušného procesu.

8. PRÁVNÍ OCHRANA A VYMAHATELNOST

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci právní ochrany a vymahatelnosti je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci právní ochrany a vymahatelnosti je obrana proti neoprávněným nárokům a právní vymáhání a uplatnění nároků a práv. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Zpracování vašich osobních údajů v rámci právní ochrany a vymahatelnosti je nezbytně nutné k právní ochraně a vymahatelnosti. Není tedy možné, abyste proti tomu vznesli námitky.

9. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

V rámci naší společnosti získávají vaše osobní údaje takové pracovní pozice a oddělení, které je potřebují k výše uvedeným účelům. Kromě toho někdy využíváme služeb jiných poskytovatelů a předáváme vaše osobní údaje dalším důvěryhodným stranám. Jimi mohou být např.:

 • jiné společnosti Geberit pro účely centrální správy vztahů se zákazníky a vyřizování objednávek,
 • jiné společnosti Geberit pro účely poskytování centrálních IT a jiných služeb,
 • poskytovatelé logistických služeb,
 • banky a další poskytovatelé platebních služeb s cílem realizace plateb,
 • poskytovatelé servisních služeb s cílem organizace a realizace montážních prací a poprodejního servisu
 • skenovací služby,
 • tiskárny,
 • poskytovatelé IT služeb,
 • právní zástupci a soudy.

10. POSKYTOVÁNÍ TŘETÍ ZEMI

10.1 V rámci zpracování vašich osobních údajů může dojít k tomu, že poskytneme vaše osobní údaje důvěryhodným poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Třetí země jsou země, které se nacházejí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Přitom spolupracujeme pouze s takovými poskytovateli služeb, kteří nám dávají záruku bezpečnosti vašich osobních údajů a dokážou garantovat, že vaše osobní údaje budou zpracovávány podle přísných evropských standardů ochrany osobních údajů. Kopie těchto vhodných záruk jsou u nás k nahlédnutí.

10.2 Když poskytujeme osobní údaje třetím zemím, děje se tak na základě takzvaného rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo, pokud takové rozhodnutí není k dispozici, na základě takzvaných standardních smluvních doložek, které byly také vydány Evropskou komisí a v případě potřeby další opatření. Nelze vyloučit, že osobní údaje poskytujeme poskytovatelům služeb v USA.

11. VAŠE PRÁVA

11.1 V souvislosti s vašimi osobními údaji, které zpracováváme, máte práva popsaná níže. Pro uplatnění kterýchkoliv z uvedených práv, se obraťte písemně na výše uvedená kontaktní místa nebo na následující emailovou adresu: dataprotection@geberit.com.

11.2 PRÁVO NA INFORMACE

MÁTE PRÁVO SI VYŽÁDAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ A KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME. TOTO PRÁVO MŮŽETE UPLATNIT V ROZSAHU URČENÉM ČL.15 GDPR.

11.3 PRÁVO NA OPRAVU

V souladu s článkem 16 GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení.

11.4 PRÁVO NA VYMAZÁNÍ

Za předpokladů popsaných v čl. 17 GDPR máte právo od nás požadovat vymazání vašich osobních údajů. Právo na vymazání se uplatňuje zejména v případech, kdy osobní údaje již nejsou nadále potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány. Uplatňování tohoto práva je podle čl. 17 odst. 3 GDPR omezené zejména tehdy, když vaše údaje potřebujeme pro splnění právní povinnosti nebo na prosazování právních nároků.

11.5 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Podle čl. 18 GDPR máte právo od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Toto právo existuje zejména tehdy, pokud (a) je vámi zpochybněna správnost osobních údajů, a to po dobu, která je potřebná k ověření správnosti údajů, (b) nechcete využít právo na vymazání osobních údajů a místo toho požádáte o jejich omezené zpracování, (c) již údaje nejsou potřebné pro účely, které jsme sledovali, ale vy je potřebujete na uplatňování, prosazování nebo obhajobu právních nároků (d) je úspěšné uplatňování námitky mezi námi a vámi ještě sporné. Pokud bylo zpracování vašich údajů omezeno jedním z uvedených způsobů, dané údaje smějí být zpracovávány už jen ve výjimečných případech; například pokud jste s takovým zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování nezbytné pro uplatňování právních nároků.

11.6 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

Pokud k tomu existují důvody, máte v souladu s čl. 21 GDPR právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) obecného nařízení o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé a oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatňování, prosazování nebo obhajobu právních nároků.

11.7 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Podle čl. 20 GDPR máte právo od nás požadovat, abychom vám osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, dodali ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Přitom se vyžaduje, aby zpracování údajů bylo založeno na vašem souhlasu a aby takové zpracování probíhalo automatizovaným způsobem.

11.8 PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN DOZORU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu – konkrétně v členském státě EU vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení – pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týká, porušuje platné právo týkající se ochrany osobních údajů.

12. VYMAZÁNÍ VAŠICH DAT

Obecně platí, že vaše osobní údaje mažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je v souladu s výše uvedenými částmi tohoto prohlášení shromažďovali nebo používali. Pokud údaje musí být ze zákonných důvodů zachovány, budou zablokovány. To znamená, že údaje nebudou k dispozici pro další zpracování. Pokud potřebujete více informací o našich lhůtách pro vymazání a uchovávání, obraťte se na odpovědný subjekt uvedený v části 2 pomocí kontaktních údajů, které se nacházejí ve stejné části.

13. ZMĚNY ÚČELU

Zpracování vašich osobních údajů pro jiné, než popsané účely se provádí pouze tehdy, pokud to dovoluje právní předpis nebo pokud jste souhlasili se změněným účelem zpracování údajů. V případě dalšího zpracování pro jiné účely než ty, pro které byly údaje původně shromažďovány, vás budeme před dalším zpracováním informovat o těchto jiných účelech a poskytneme vám všechny další související informace.

14. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Nepoužíváme žádné automatizované procesy zpracování, jejichž cílem je rozhodování včetně profilování.