Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky, dodavatele a obchodní partnery.

1 Oblast platnosti

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás klíčovou záležitostí. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat uživatele internetových služeb Geberit, zejména webové prezentace Geberit („webová prezentace“), jakož i zákazníky, dodavatele a jiné obchodní partnery o zpracování osobních údajů společnostmi Geberit v EU, Švýcarsku a Norsku. Z tohoto důvodu se na Vás nemusí vztahovat veškeré informace zde uvedené.

1.2 Osobní údaje v oblasti těchto zásad ochrany osobních údajů jsou veškeré údaje, které se k Vám osobně vztahují, jako např. jméno, adresa a e-mailová adresa

2 Odpovědný subjekt

2.1 Provozovatelem, a tudíž i správcem, webové prezentace Geberit, kterou jste navštívili, je společnost Geberit uvedená v zápatí příslušné webové prezentace.

2.2 Správcem zodpovědným za zpracování Vašich osobních údajů je Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9 – Libeň, sales.cz@geberit.com.

3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese dataprotection@geberit.com nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

4 Automatizované získávání a zpracování dat

4.1 Stejně jako v případě každé webové prezentace i náš server automaticky a dočasně shromažďuje údaje v serverových souborech protokolu (logfiles), které jsou přenášeny prohlížečem, pokud je tato funkce aktivována. Pokud chcete navštívit naší webovou prezentaci, nashromáž-díme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné, aby bylo možné naše webové prezentace zobrazit a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost:

- IP adresa poptávajícího počítače
- souborový požadavek klienta
- stavový kód http
- internetová stránka, z níž nás navštěvujete (tzv. Referrer URL),
- čas serverové poptávky
- typ a verze prohlížeče
- použitý operační systém poptávajícího počítače

4.2 K osobnímu vyhodnocení těchto údajů o serveru a souborech protokolu nedochází. V případě, že výše popsané informace obsahují osobní údaje (zejména IP adresu), bude shromažďování dat založené na právním základu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v tom, abychom zajistili řádné fungování našich webových prezentací. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na kontaktní údaje uvedené v bodě 2. Shro-mažďování výše uvedených údajů je potřebné pro účely zajišťování funkcí naší webové prezentace.

4.3 Naše webové prezentace využívají níže popsané nástroje a technologie. V případě, že si jejich využití nepřejete, sdělíme Vám u daného nástroje různé možnosti a způsoby nastavení, jak jejich využití zabránit.

4.4 Google Analytics

4.4.1 Naše webové prezentace využívají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; dále jen jako „Google“). Využití zahrnuje provozní režim „Universal Analytics”;. Tím je možné přiřadit údaje, vyžívání webové prezentace a interakce napříč několika zařízeními pseudonymnímu ID uživatele a tak zanalyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními. Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové prezentace.

4.4.2 Informace vytvořené prostřednictvím cookies o Vašem využívání našich webových prezentací se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Vzhledem k tomu, že je na našich webových prezentacích aktivována anonymizace IP, je však v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech EHS Vaše IP adresa společností Google předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena plná IP adresa a tam zkrácena. IP adresa zjištěná v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Google bude používat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání webové prezentace, sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb provozovateli webové prezentace spojených s používáním webové prezentace a internetu.

4.4.3 Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci případně využívat v plném rozsahu veškeré funkce webové prezentace. Kromě toho můžete zabránit zjišťování dat prostřednictvím cookies a dat vztahujících se na Vaše používání webové prezentace (vč. Vaší IP adresy) pro společnost Google a rovněž zpracování těchto dat společností Google tím, že si na níže uvedeném odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete a nainstalujete doplňky Add-On do prohlížeče. Cookies v režimu opt-out zabraňují budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě příslušné webové prezentace. Za účelem zabránit shromažďování údajů ze strany Universal Analytics napříč různým zařízením musíte provést tzv. opt-out na všech používaných systémech.

4.4.4 Užívání nástroje Google Analytics je založené na našem oprávněném zájmu na vzhledu uzpůsobeném potřebám, statickém vyhodnocení a účinné reklamní prezentaci našich webových prezentací. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.5 Google AdWords

4.5.1 Nabídku nástroje Google AdWords (vč. Google AdWords Remarketing) využíváme k tomu, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. Google AdWords) na externích webových prezentacích upozornili na naše nabídky. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní jsme schopni zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tento nástroj používáme k tomu, abychom Vám prezentovali reklamu, která odpovídá Vašim zájmům, abychom naší webovou prezentaci učinili pro Vás zajímavější a dosáhli přiměřeného výpočtu reklamních nákladů.

4.5.2 Společnost Google poskytuje tyto reklamní prostředky přes tzv. „Ad server“. K tomuto účelu využíváme soubory Ad-server-cookie, pomocí kterých lze měřit určité parametry k měření úspěchu, jako např. zobrazení reklam nebo počet kliknutí uživateli. Pokud se na naší webové prezentaci ocitnete prostřednictvím reklamy společnosti Google, nástroj Google AdWords uloží cookie na Vašem PC. Tyto cookies zpravidla pozbývají platnosti po uplynutí 90 dnů a mají sloužit k tomu, aby došlo k Vaší osobní identifikaci. K tomuto cookie jsou zpravidla jako analytické hodnoty ukládány tzv. Unique-Cookie-ID, počet reklamních impresí (Ad-Impressions) na každé umístění (Frequency), poslední imprese (relevantní pro tzv. Post-View-Conversions) i informace v režimu opt-out (označení, že uživatel již nechce být oslovován).

4.5.3 Tyto cookies umožňují společnosti Google identifikovat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové prezentace zákazníka nástroje AdWords a pokud platnost cookie uloženého na jeho počítači ještě nevypršela, společnost Google a zákazník mohou rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a že byl na tuto stránku přesměrován. Každému zákazníkovi nástroje AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Cookies tak nelze vysledovat přes webovou prezentaci zákazníků nástroje AdWords. V rámci uvedených reklamních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje. Společnost Google nám dává k dispozici pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení jsme schopni rozpoznat, jaká z použitých reklamních opatření jsou zvlášť efektivní. Další údaje vyplývající z použití reklamních prostředků nezískáváme, zejména nemůžeme identifikovat uživatele na základě těchto informací.

4.6 DoubleClick společnosti Google

4.6.1 Naše webové prezentace využívají nástroje DoubleClick společnosti Google. Nástroj DoubleClick využívá cookies, aby došlo k aktivaci reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení zpráv o úspěšnosti kampaně nebo, při aktivaci funkce Frequency Capping, k zamezení toho, aby se uživateli zobrazovaly totožné reklamy vícekrát. Přes tzv. cookie-ID společnost Google zaznamenává, které reklamy v kterém prohlížeči jsou aktivovány, a může tak zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému zobrazování těchto reklam. Nástroj DoubleClick může navíc pomocí tzv. cookie-ID zaznamenat tzv. konverze (Conversions), které se vztahují k reklamním dotazům. To je případ tehdy, kdy uživatel shlédne reklamu DoubleClick a později prostřednictvím stejného prohlížeče spustí webovou prezentaci zadavatele reklam a tam něco zakoupí. Podle vyjádření společnosti Google neobsahují cookies DoubleClick žádné osobní informace.

4.6.2 Z důvodu použití nástrojů AdWords a DoubleClick společnosti Google Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností Google a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Zapojením nástroje DoubleClick získá Google informace o tom, že došlo k načtení příslušné části naší internetové prezentace nebo že bylo kliknuto na naší reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u jedné ze služeb společnosti Google, Google může Vaší návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste v Googlu zaregistrován(a) nebo nejste na Googlu přihlášen(a), existuje možnost, že Google zjistí a uloží Vaší IP adresu.

4.6.3 Další informace týkající se nástroje DoubleClick společnosti Google najdete na adrese https://www.doubleclickbygoogle.com/ a dále všeobecné informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7 Účasti na Google AdWords a DoubleClick můžete zabránit různými způsoby:

4.7.1 příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; zejména potlačení cookies třetí strany vede k tomu, že se Vám nebudou zobrazovat reklamy třetích stran;

4.7.2 deaktivací cookies pro tzv. Conversion-Tracking nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby došlo k blokaci cookies z domény „https://adwords.google.com/home/“, https://adssettings.google.com, přičemž se toto nastavení vymaže, jakmile smažete cookies;

4.7.3 deaktivací reklam poskytovatelů služeb odpovídajících zájmům uživatelů, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to přes odkaz http://www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení vymaže, jakmile smažete cookies;

4.7.4 trvalou deaktivací Ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin. Poukazujeme na to, že v tomto případě nebude případně možné v plném rozsahu využívat veškeré funkce této nabídky

4.8 Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem o využití funkce DoubleClick společnosti Google spočívá na straně jedné v aktivaci reklamy, která odpovídá zájmům uživatele, a na straně druhé všeobecně v účelu průzkumu trhu. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na jednu z výše uvedených kontaktních možností.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Naše webové prezentace využívají dále nástroje AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek:

4.9.2 Tyto nástroje využívají cookies, aby došlo k aktivaci reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení zpráv o úspěšnosti kampaně či k zamezení toho, aby se uživateli zobrazovaly totožné reklamy vícekrát. Přes tzv. cookie-ID tyto nástroje zaznamenávají, které reklamy v kterém prohlížeči jsou aktivovány, a mohou tak při aktivaci funkce Frequency Capping zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému zobrazení těchto reklam. Podle vyjádření třetích stran neobsahují cookies nástrojů žádné osobní informace.

4.9.3 Z důvodu použití nástrojů Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem dané třetí strany. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití těchto nástrojů a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Zapojením těchto nástrojů získají třetí strany informace o tom, že došlo k načtení příslušné části naší internetové prezentace nebo že bylo kliknuto na naší reklamu.

4.9.4 Tyto nástroje používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely aktivace reklamy, která odpovídá Vašim zájmům, a dále pro účely průzkumu trhu. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na jednu z výše uvedených kontaktních možností.

4.9.5 Další informace týkající se nástrojů uvedených v tomto bodě najdete na adresách https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-dehttp://www.themig.com/en-us/privacy.html,
https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/,
https://www.plista.com/about/privacy/,
https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 Účasti na službách AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek můžete zabránit různými způsoby:

4.10.1 příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče, přičemž zejména potlačení cookies třetí strany vede k tomu, že se Vám nebudou zobrazovat reklamy třetích stran;

4.10.2 deaktivací cookies pro tzv. Conversion Tracking nastavením prohlížeče tak, aby došlo k zablokování cookies na doménách www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com;

4.10.3 deaktivací reklam poskytovatelů služeb odpovídajících zájmům uživatelů, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to přes odkaz http://www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení vymaže, jakmile smažete cookies;

4.10.4 trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin. Poukazujeme na to, že v tomto případě nebude případně možné využívat veškeré funkce této webové prezentace.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Naše webové prezentace dále využívají remarketingové funkce „Custom Audiences” společnosti Facebook Inc., se sídlem 1601 South California Avenuw, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy. Pomocí této funkce se uživatelům našich webových prezentací v rámci jejich návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se na jejich konkrétní zájmy („Facebook-Ads“). Tento nástroj používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naše webové prezentace učinili pro Vás atraktivnější.

4.11.2 Z důvodu použití marketingového nástroje Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností Facebook a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Zapojením funkce Facebook Custom Audiences získá Facebook informace o tom, že došlo k načtení příslušné webové prezentace našeho internetového vystoupení nebo bylo kliknuto na naší reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u jedné ze služeb společnosti Facebook, Facebook může Vaší návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste na Facebooku zaregistrován(a) nebo nejste na Facebooku přihlášen(a), existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží Vaší IP adresu a další identifikační znaky.

4.11.3 Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je možná přes příslušné nastavení Vašeho prohlížeče nebo pro přihlášené uživatele prostřednictvím stránky https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich.

4.11.4 Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem o použití tohoto nástroje spočívá v tom, aby bylo umožněno odvysílání reklamy přizpůsobené konkrétním zájmům. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na jednu z výše uvedených kontaktních možností.

4.11.5 Bližší informace o zpracování údajů ze strany Facebooku jsou k dispozici na stránce https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 Cookies

4.12.1 Naše webové prezentace využívají kromě cookies uvedených v bodech 4.4 až 4.11 i další cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány do mezipaměti Vašeho prohlížeče. Následně uvedené cookies používáme jen proto, abychom zajistili provádění a poskytování Vámi užívané služby, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem o zpracování údajů spočívá při tom v optimalizaci nastavení webové prezentace pro Vámi používané koncové zařízení a v přizpůsobení uživatelských ploch. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, využijte prosím výše uvedených kontaktních údajů. Naše webové prezentace využívají tyto druhy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou následně vysvětleny:– dočasné (tranzientní) cookies (viz 4.12.2)– neustále přítomné (perzistentní) cookies (viz 4.12.3).

4.12.2 Dočasné cookies jsou automaticky smazány, jakmile zavřete prohlížeč. K nim patří zejména cookies první strany (tzv. session-cookies). Tyto cookies ukládají tzv. session-ID, s kterým je možné přiřadit různý dotaz Vašeho prohlížeče konkrétnímu pobytu na internetové stránce. Tímto způsobem je možné Váš počítač identifikovat, jakmile se vrátíte na naší webovou prezentaci. Cookies první strany (session-cookies) jsou smazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

4.12.3 Perzistentní cookies jsou po určité době automaticky vymazány, přičemž se tato doba liší v závislosti na typu cookies. Cookies můžete v bezpečnostním nastavení prohlížeče kdykoli vymazat.

4.12.4 Vaše nastavení prohlížeče můžete konfigurovat dle vlastního přání a například zamítnout aktivaci cookies třetí strany nebo všech cookies. Poukazujeme na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce naší webové prezentace.

5 Shromáždění a zpracování dobrovolně poskytnutých údajů

5.1 Shromažďujeme a využíváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty dobrovolně v rámci interakcí se zákazníky, dodavateli a jinými obchodními partnery (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo našich webových prezentací).
Tyto údaje zpracováváme k těmto účelům:

5.1.1 Pro účely plnění smluvních vztahů, zpracování dotazů, objednávek či požadavků a provedení předsmluvních opatření potřebujeme Vaše osobní údaje (např. příjmení, jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, datum narození, telefonní číslo, pracovní pozice a údaje o bankovním spojení). Účely zpracování osobních údajů jsou založeny na zamýšleném obchodním vztahu. Tyto údaje shromažďujeme, abychom Vám mohli poskytovat příslušné služby nebo abychom plnili smluvní vztah s Vámi. Právním základem je v této souvislosti čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5.1.2 Vaše údaje používáme také k reklamním účelům nebo průzkumům mezi zákazníky, abychom Vám poskytli informace o našich produktech, službách a událostech, zejména poštovní cestou nebo formou e-mailových zpravodajů nebo na základě přímého kontaktu např. přes SMS nebo telefon. Příslušným právním základem jsou naše oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR o reklamních opatření, která se Vás týkají. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, využijte prosím výše uvedených kontaktních údajů. Proti užívání Vašich údajů k reklamním účelům můžete kdykoliv vznést námitku. Podrobné informace o Vašem právu vznést námitku v bodu 7 těchto zásad ochrany osobních údajů.

5.1.3 Pokud nás místně platné zákony v jednotlivých zemích zavazují k tomu, že pro zmíněná reklamní opatření musíme předem získat Váš souhlas, samozřejmě tak učiníme. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel nás kontaktujte pod jednou z výše uvedených kontaktních možností nebo postupujte podle příslušných pokynů uvedených v našich reklamních zprávách. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě původně uděleného souhlasu.

6 Předání Vašich údajů třetím stranám

K předání Vašich osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu dochází pouze v následujících případech:

6.1. Je-li to zapotřebí pro objasnění protiprávního užívání našich služeb nebo pro účely trestního řízení, osobní údaje poskytneme orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím stranám. To se ovšem stává jen v případě, kdy existují konkrétní důkazy pro nezákonné jednání či zneužití. Předání údajů se může uskutečnit i tehdy, pokud to slouží prosazování podmínek užívání nebo jiných dohod a úmluv. Kromě toho jsme zákonem povinni poskytovat určitým veřejným orgánům informace na vyžádání. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, úřady, které stíhají přestupky ukládáním finančních pokut a finanční orgány. Předávání těchto údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na boji proti zneužití údajů, stíhání trestných činů a zajišťování, uplatňování a prosazování nároků, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na jednu z výše uvedených kontaktních možností

6.2 Zpracovatelé

Při poskytování služeb se musíme spoléhat na smluvně zavázané externí firmy a poskytovatele služeb („zpracovatelé k“). V takových případech předáváme osobní údaje těmto zpracovatelům, aby jim bylo umožněno další zpracování údajů. Osobní údaje předáváme i jiným společnostem skupiny Geberit. Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme. Zpracovatelé smí údaje používat výhradně k námi stanoveným účelům a navíc jsou smluvně zavázání k tomu, aby s Vašimi údaji hospodařili výhradně v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Konkrétně využíváme služeb zejména těchto zpracovatelů :

6.2.1 jiné společnosti ve skupině Geberit, a to pro účely centrální správy zákazníků a vyřizování zakázek
6.2.2 jiné společnosti ve skupině Geberit, a to pro účely poskytování centrálních IT služeb pro jiné společnosti ve skupině
6.2.3 poskytovatelé logistických služeb pro expedování Vámi objednaných výrobků, marketingových dokumentů nebo jiných předmětů na Vaší adresu
6.2.4 poskytovatelé platebních služeb k vyřizování případných plateb mezi námi a zákazníkem
6.2.5 poskytovatelé služeb v rámci montážních prací nebo poskytovatelé poprodejních služeb
6.2.6 poskytovatelé služeb pro rozesílání zpravodajů nebo k provádění průzkumů mínění mezi zákazníky
6.2.7 poskytovatelé IT služeb pro zajištění softwaru a hardwaru a také k provádění údržbářských prací. Předávání údajů zpracovatelům probíhá na základě čl. 28 odst. 1 GDPR, případně na základě našeho oprávněného zájmu na ekonomických a technických výhodách spojených s využitím specializovaných zpracovatelů a na základě okolnosti, že nepřevažují Vaše práva a zájmy na ochraně Vašich osobních údajů (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na jednu z výše uvedených kontaktních možností.

7 Vaše práva

7.1 S ohledem na Vaše osobní údaje, které zpracováváme, máte níže popsaná práva. Pro účely výkonu svých práv adresujte prosím veškeré písemné žádosti na jednu z výše uvedených kontaktních údajů nebo na následující e-mailovou adresu: dataprotection@geberit.com.

7.2 Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo nás kdykoliv požádat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu čl. 15 GDPR.

7.3 Právo na opravu nebo výmaz. Máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, a to za předpokladů uvedených v čl. 17 GDPR. Tyto předpoklady počítají zejména s právem na vymazání údajů, pokud osobní údaje nejsou déle potřebné k účelům, ke kterým byly nashromážděny nebo jinak zpracovány. Uplatnění tohoto práva je dle čl. 17 odst. 3 GDPR omezené, a to obzvlášť v případě, kdy Vaše údaje potřebujeme k plnění právních povinností nebo k prosazení právních.

7.4 Právo na omezení zpracování údajů. Máte právo požádat nás o omezení zpracování údajů dle ustanovení čl. 18 GDPR. Toto právo máte zejména tehdy, pokud je přesnost osobních údajů mezi Vámi a námi sporná, a to na dobu, kterou si vyžaduje ověření přesnosti a také v případě, že při existujícím právu na vymazání údajů požadujete namísto vymazání omezení zpracování těchto údajů; dále to platí pro případ, že údaje již nebudou déle potřebné pro naše účely a Vy je ovšem budete potřebovat k uplatňování, vykonávání nebo obhajování právních nároků a pokud je úspěšné podání námitky mezi námi a Vámi stále sporné. Pokud bylo zpracování Vašich údajů příslušně omezeno, smí se údaje zpracovat jen ve výjimečných případech, například pokud jste k tomu udělil(a) souhlas nebo pokud je to nezbytné k prosazování právních.

7.5 Právo na podání námitky proti zpracování údajů. Na základe čl. 21 GDPR máte právo podat kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá mimo jiné na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace. Zpracování Vašich osobních údajů ukončíme, ledaže bychom byli schopni doložit závažné oprávněné důvody pro zpracování údajů, které převahují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud by zpracování údajů sloužilo k uplatňování, vykonávání nebo obhajování právních nároků.

7.6 Právo na přenositelnost údajů. Máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu dle ustanovení čl. 20 GDPR. Podmínkou je mimo jiné to, že zpracování osobních dat musí být založené na Vašem souhlasu a že je prováděno automatizovaně.

7.7 Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členské zemi Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení zákona, pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

8 Vymazání Vašich údajů

Obecně platí, že Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile nebudou déle potřebné k účelům, pro které jsme je dle výše uvedených bodů nashromáždili či použili. V případě, že se údaje musí archivovat ze zákonných důvodů, budou zablokovány. Údaje poté nebudou k dispozici k dalšímu použití. Pokud si přejete další informace týkající se našich lhůt pro vymazání a archivaci, obraťte se prosím na odpovědnou osobu uvedenou v bodě 2 pod tam uvedenými kontaktními údaji.

9 Změny účelu

Zpracování Vašich osobních údajů k jiným nežli popsaným účelům se uskuteční jen tehdy, pokud to právní předpis dovoluje nebo pokud jste souhlasil(a) s pozměněným účelem zpracování údajů. V případě dalšího zpracování k jiným účelům, než jsou ty, pro které byly údaje původně shromážděny, budeme Vás o těchto jiných účelech informovat před dalším zpracování a po-skytneme Vám všechny další příslušné informace.

10 Automatizované rozhodování nebo profilování

K dosažení rozhodnutí nevyužíváme automatizovaných procesů zpracování údajů – včetně profilování.

11 Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Aktuální znění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je vždy k dispozici na adrese www.geberit-aquaclean.cz.

Verze listopad 2018