Zásady ochrany osobních údajů a prohlášení o ochraně osobních údajů

PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE A další OBCHODNÍ PARTNERY

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat uživatele online služeb společnosti Geberit, konkrétně webových stránek Geberit (dále jen “webové stránky“) - a také zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery – o tom, jak společnosti Geberit v EU, EHP, Švýcarsku, Velké Británii a Norsku zpracovávají osobní údaje. Vzhledem k tomu se na vás nemusí vztahovat všechny aspekty těchto informací.

Osobní údaje v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou veškeré údaje, které se týkají nebo mohou týkat vaší osoby, jako je vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa.

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů je společnost Geberit spol s r.o., Sokolovská 2408/222, Libeň (Praha9), 190 00 Praha.

Naše oddělení ochrany osobních údajů, včetně pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat na adrese dataprotection[at]geberit.com nebo na naší poštovní adrese s doplňující informací “ochrana osobních údajů“.

Pokud si přejete důvěrnou schůzku výhradně s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů, použijte prosím následující kontaktní údaje: gdpr.cz[at]geberit.com.

Abychom zabránili spamu, použili jsme místo znaku “@“ znak “[at]“. V e-mailu opět nahraďte “[at]“ znakem “@“.

1. Automatizovaný sběr a zpracování na webových stránkách Geberit

Naše webové stránky používají níže popsané technologie a nástroje. Pokud jsou tyto technologie a nástroje volitelné a vy si nepřejete je používat, uvádíme u příslušného nástroje různé možnosti a nastavení, kterými lze jejich používání zabránit.

1.1 Soubory protokolu serveru

1.1.1 Stejně jako u jiných webových stránek náš server automaticky a dočasně shromažďuje údaje v souborech protokolu serveru, které jsou přenášeny prostřednictvím prohlížeče. K takovému shromažďování nedochází pouze v případě, že jste jej deaktivovali. Pokud si prohlížíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zaručit jejich stabilitu a bezpečnost:

- IP adresa počítače, který odesílá požadavek,

- klienta, který si soubor vyžádal,

- kód odpovědi http,

- webová stránka, ze které k nám přicházíte (referenční adresa URL),

- čas odeslání požadavku na server,

- typ a verzi prohlížeče,

- operační systém použitý na počítači, který požadavek odeslal.

1.1.2 Osobní vyhodnocení těchto údajů ze souborů protokolu serveru se neprovádí. Pokud výše uvedené informace obsahují osobní údaje (zejména IP adresu), je právním základem pro jejich shromažďování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zajistit řádné fungování našich webových stránek. Pokud potřebujete další informace týkající se vážení zájmů, které je nutné provést podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 2. Dočasné uložení vašich údajů z naší strany je nezbytné k tomu, abychom mohli poskytnout webové stránky vašemu počítači. Za tímto účelem musí být vaše osobní údaje uloženy po dobu trvání relace. Vaše osobní údaje jsou ukládány do protokolových souborů, aby bylo zajištěno fungování webových stránek. Kromě toho vaše osobní údaje používáme k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě záznamu vašich osobních údajů pro účely poskytování webových stránek dojde k jejich vymazání, jakmile webové stránky opustíte. V případě ukládání vašich osobních údajů do protokolových souborů budou tyto údaje vymazány nejpozději po 14 dnech. Pokud dojde k uložení nad rámec rámce, budou vaše osobní údaje anonymizovány, tj. nebude již možné je přiřadit.

1.2 Zlepšování uživatelského prostředí, optimalizace webových stránek, analýza chování uživatelů a zobrazování personalizované reklamy.

1.2.1 Právním základem pro ukládání informací do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, jakož i pro přístup k informacím již uloženým ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, je váš souhlas v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním souborů cookie, jakož i srovnatelných technologií, jako jsou pixely, tagy, webové majáky, otisky prstů prohlížeče atd. (“sledovací soubory cookie“), za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti, optimalizace webových stránek, analýzy chování uživatelů a zobrazování personalizované reklamy při spojení s vašimi smluvními základními údaji a historií vašich nákupů, je vaše prohlášení o souhlasu se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

1.2.2 Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje optimalizovat uživatelskou přívětivost našich webových stránek a také podporovat prodej prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb.

1.2.3 Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování nebo jakmile odvoláte svůj souhlas.

1.2.4 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí sledovacích souborů cookie můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna:

(1) Změna nastavení souhlasu na našich webových stránkách.

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost snadno odvolat zpracování vašich osobních údajů v rámci používání sledovacích souborů cookie. Za tímto účelem můžete znovu otevřít banner se soubory cookie prostřednictvím odkazu v “patičce“ našich webových stránek (“Změnit nastavení souborů cookie“).

Vaše odvolání nastaví ve vašem počítači jiný soubor cookie, který nám bude signalizovat, že se nepoužívají žádné sledovací soubory cookie. Pokud příslušný soubor cookie vymažete, budete při příštím otevření našich webových stránek požádáni o opětovné zaslání souhlasného prohlášení.

(2) Změna nastavení vašeho prohlížeče

Alternativně můžete deaktivovat nebo omezit obecný přenos souborů cookie změnou nastavení svého prohlížeče. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat. To lze provést i automaticky. Pokud budou deaktivovány i soubory cookie, které jsou pro naše webové stránky technicky nezbytné, nebude nakonec možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

(3) Google Analytics, Google Signals a Google Consent Mode API

V rámci integrace služby Google Analytics, Google Signals a Google Consent Mode API používáme tzv. tagování na straně serveru. V tomto případě dochází z naší strany k přepnutí serveru mezi námi provedeným sběrem a předáním společnosti Google. Tím je zajištěno, že společnosti Google nejsou předávány žádné osobní údaje.

Pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje zpracovávala služba Google Analytics, můžete si dodatečně nainstalovat doplněk prohlížeče, který ji deaktivuje. Tento doplněk instruuje JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) na webových stránkách, aby neshromažďoval vaše osobní údaje.

Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

1.3 Google Analytics a Google signals

1.3.1 K analýze a optimalizaci používání našich webových stránek používáme služby Google Analytics a Google Signals, které poskytuje společnost Google. Odpovědnou stranou je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, (“Google“).

1.3.2 Služba Google Analytics ukládá soubory cookie ve vašem webovém prohlížeči po dobu 2 let od vaší poslední návštěvy, pokud soubory cookie předtím nevymažete. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, které může být použito k vašemu rozpoznání při dalších návštěvách webových stránek. Zaznamenané údaje jsou spolu s náhodně vygenerovaným ID uživatele obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou společností Google uloženy, což umožňuje vyhodnocovat pseudonymizované profily uživatelů. Společnost Google nám o tom poskytuje souhrnné anonymní informace.

1.3.3 Google Signals je funkce služby Google Analytics, která nám umožňuje zobrazovat demografické údaje a souhrnné údaje o zájmech a chování uživatelů. Pokud jste souhlasili se soubory cookie, společnost Google použije i další informace, které jste společnosti Google poskytli z jiných důvodů, aby nám tyto informace poskytla v anonymní podobě.

1.3.4 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Analytics, včetně služby Google Signals, je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile svůj souhlas odvoláte nebo jakmile vaše osobní údaje již nebudou pro účely zpracování nezbytné. Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie budou společností Google automaticky vymazány po 14 měsících. Maximální životnost souborů cookie služby Google Analytics je 2 roky.

1.3.5 Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete na adrese: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, na adrese https://policies.google.com/?hl=de a na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Další informace o signálech Google naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/9445345?hl=en#zippy=%2Cin-this-article.

1.4 Google Consent Mode API

1.4.1 Používáme služby Google Consent Mode API poskytované společností

1.4.2 Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irsko (“Google“). Google Consent Mode API je rozhraní (API = Application Programming Interface), jehož prostřednictvím mohou naše webové stránky informovat společnost Google o tom, zda jste provedli výběr souborů cookie, a pokud ano, které soubory cookie jste vybrali, aby byly aktivovány pouze ty soubory cookie, s nimiž jste souhlasili. Pokud souhlasíte se službou Google Analytics/Signals, rozhraní API pro režim souhlasu Google odesílá společnosti Google anonymizované informace (“pingy“) o určitých akcích na webových stránkách pro účely modelování údajů, které používáme k optimalizaci našich webových stránek.

1.4.3 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním rozhraní Google Consent Mode API je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na správě souhlasu se soubory cookie a podobnými technologiemi a v případě zasílání pingů váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile svůj souhlas odvoláte nebo jakmile vaše osobní údaje již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování.

1.4.4 Další informace o rozhraní API pro režim souhlasu Google naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=de.

1.5 Google AdWords

1.5.1 Používáme Google AdWords (včetně Google AdWords Remarketing), abychom upozornili na naše atraktivní nabídky prostřednictvím reklamy (tzv. Google AdWords) na externích webových stránkách. Na základě údajů z reklamních kampaní pak můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamu, která vás zajímá, aby naše webové stránky byly zajímavější a abychom mohli přesně vypočítat náklady na reklamu.

1.5.2 Tyto reklamní prostředky poskytuje společnost Google prostřednictvím tzv. reklamních serverů. K tomuto účelu používáme soubory cookie reklamních serverů, které lze použít k měření určitých parametrů úspěšnosti, jako jsou zobrazení reklamy nebo kliknutí uživatele. Pokud vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, Google AdWords umístí do vašeho počítače soubor cookie. Tyto soubory cookie zpravidla vyprší po 90 dnech a neslouží k vaší osobní identifikaci. Spolu s tímto souborem cookie se jako analytické hodnoty zpravidla ukládá jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení) a informace o deaktivaci (údaj o tom, že si uživatel již nepřeje být kontaktován příslušnou reklamou)

1.5.3 Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google znovu rozpoznat váš prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky na webových stránkách AdWords zákazníka a soubor cookie v jeho počítači je stále platný, společnost Google i zákazník mohou zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Ke každému zákazníkovi služby AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Zpětné sledování souborů cookie prostřednictvím webové stránky zákazníka AdWords tedy není možné. V rámci výše uvedených reklamních opatření sami neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Společnost Google nám pouze poskytuje statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení můžeme určit, která z používaných reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Další údaje z používání reklamních opatření nezískáváme a zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

1.5.4 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním nabídky “Google Adwords“ je váš deklarovaný souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte své prohlášení o souhlasu nebo pokud vaše osobní údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné. Příslušné soubory cookie budou zpravidla vymazány po 90 dnech.

1.5.5 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách pro účely Google Adwords naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí sledovacích souborů cookie můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

1.6 DoubleClick by Google

1.6.1 Naše webové stránky používají službu DoubleClick by Google. DoubleClick používá soubory cookie k tomu, aby uživateli zobrazoval relevantní reklamy, zlepšoval přehledy o účinnosti kampaní nebo – pokud je aktivována funkce Frequency Capping – aby zabránil tomu, že se uživateli zobrazí stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie k záznamu toho, které reklamy byly zobrazeny a v jakém prohlížeči, což zabraňuje tomu, aby se relevantní reklamy zobrazovaly vícekrát. Kromě toho může služba DoubleClick používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které se týkají zasílání požadavků na základě reklamy. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu DoubleClick a později pomocí stejného prohlížeče navštíví webové stránky inzerenta a něco si u něj koupí. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie DoubleClick žádné osobní údaje.

1.6.2 Na základě používaných nástrojů Google AdWords a DoubleClick by Google prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google na základě použití tohoto nástroje: Díky integraci nástroje DoubleClick získává společnost Google informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší online nabídky nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, bude společnost Google schopna přiřadit příslušnou návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že společnost Google zjistí a uloží vaši IP adresu.

1.6.3 Další informace o službě DoubleClick by Google naleznete na adrese https://www.doubleclickbygoogle.com/ a obecné informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

1.6.4 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním nabídky “DoubleClick by Google“ je váš deklarovaný souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte své prohlášení o souhlasu nebo pokud vaše osobní údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné.

1.6.5 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách pro účely související se službami Google DoubleClick naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách.

Účast na službách Google AdWords a DoubleClick můžete zabránit různými způsoby:

Své prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google DoubleClick můžete kdykoli odvolat tak, že si znovu otevřete náš banner se soubory cookie prostřednictvím patičky na našich webových stránkách a odpovídajícím způsobem upravíte nastavení;

- odpovídajícím nastavením prohlížeče, zejména zablokováním souborů cookie od poskytovatelů třetích stran, což povede k tomu, že nebudete dostávat žádné reklamy od jiných poskytovatelů služeb;

- zakázání souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény “https://adwords.google.com/home/“, https://adssettings.google.com, které budou vymazány při vymazání souborů cookie;

- zakázáním zájmových reklam od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně “O reklamách“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, který bude vymazán při vymazání souborů cookie;

- jejich trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této nabídky.

1.7 XANDR, ADFORM, PLISTA, SIZMEK

1.7.1 Kromě toho naše webové stránky používají XANDR, Adform, Plista a Sizmek:

1.7.2 Tyto nástroje používají soubory cookie k tomu, aby uživateli zobrazovaly relevantní reklamy, aby zlepšily vykazování účinnosti kampaní nebo aby zabránily tomu, že se uživateli zobrazí stejné reklamy vícekrát. Tyto nástroje zaznamenávají prostřednictvím ID souboru cookie, které reklamy byly zobrazeny a v jakém prohlížeči, aby mohly zabránit vícenásobnému zobrazení relevantních reklam, pokud je aktivována funkce Frequency Capping. Podle prohlášení jiných poskytovatelů služeb neobsahují soubory cookie příslušných nástrojů žádné osobní údaje.

1.7.3 Na základě použitých nástrojů váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem příslušného poskytovatele služeb třetích stran. Na rozsah a další využití údajů, které jsou shromažďovány na základě použití těchto nástrojů, nemáme žádný vliv: Začleněním příslušných nástrojů získávají poskytovatelé služeb třetích stran informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší online nabídky nebo klikli na naši reklamu.

1.7.4 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním tohoto nástroje je váš deklarovaný souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje podporovat prodej prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. V této souvislosti používáme soubory cookie k zobrazování relevantních reklam a ke zlepšení přehledů o účinnosti kampaní. Používání relevantních souborů cookie navíc zabraňuje tomu, aby se vám stejné reklamy zobrazovaly vícekrát. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte své prohlášení o souhlasu nebo pokud vaše osobní údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné.

1.7.5 Další informace o nástrojích uvedených v tomto bodě naleznete na stránkách https://www.xandr.com/privacy/, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

1.7.6 Účast na službách XANDR, Adform, Plista a Sizmek můžete různými způsoby vyloučit:

1.7.7 Přehled reklamních souborů cookie používaných na našich webových stránkách v souvislosti s výše popsanými nástroji naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. Své prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tak, že znovu otevřete náš banner se soubory cookie prostřednictvím zápatí na našich webových stránkách a odpovídajícím způsobem upravíte svá nastavení.

- odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče, zejména zablokování souborů cookie třetích stran povede k tomu, že nebudete dostávat žádné reklamy od jiných poskytovatelů služeb;

- deaktivaci souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domén “www.appnexus.com,www.themig.com“, “https://site.adform.com“, “www.plista.com“, “www.sizmek.com“;

- deaktivací zájmových reklam od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně “O reklamách“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, který bude vymazán po vymazání souborů cookie;

- jejich trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

1.8 Facebook Custom Audiences

1.8.1 Naše webové stránky navíc využívají remarketingovou funkci “Custom Audiences“ od společnosti Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Meta”). Pomocí této funkce mohou být uživateli našich webových stránek zobrazovány zájmově relevantní reklamy (“Facebook ads“) při návštěvě Facebooku nebo jiných webových stránek, které tuto metodu také používají. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazit reklamu, která je pro vás zajímavá, a aby naše webové stránky byly zajímavější.

1.8.2 Na základě použitého marketingového nástroje váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Meta. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které Meta shromažďuje na základě použití tohoto nástroje: Díky zapojení nástroje Facebook Custom Audiences získává Meta informace o tom, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku naší online nabídky nebo klikli na naši reklamu. Jste-li zaregistrováni ve službě Meta, může Meta příslušnou návštěvu spojit s vaším účtem. I v případě, že nejste u služby Meta zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že Meta zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikátory.

1.8.3 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci remarketingové funkce “Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. je váš deklarovaný souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů na základě remarketingové funkce “Custom Audiences“ nám umožňuje podporovat prodej prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám zobrazovali reklamu, která je pro vás zajímavá, a abychom naše webové stránky učinili zajímavějšími. Prostřednictvím tohoto nástroje se vám při návštěvě Facebooku nebo jiných webových stránek, které tuto metodu rovněž využívají, mohou zobrazovat reklamy odpovídající vašim zájmům (“Facebook ads“).

1.8.4 Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte své prohlášení o souhlasu nebo pokud vaše osobní údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné.

1.8.5 Přehled reklamních souborů cookie používaných na našich webových stránkách v souvislosti s nástrojem “Facebook Custom Audiences“ naleznete na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Své prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci funkce “Facebook Custom Audiences“ můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tak, že znovu otevřete náš banner se soubory cookie prostřednictvím patičky naší domovské stránky a odpovídajícím způsobem upravíte svá nastavení.

1.8.6 Deaktivaci funkce “Facebook Custom Audiences“ lze provést příslušnou úpravou nastavení prohlížeče nebo přihlášením na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

1.8.7 Další informace o zpracování údajů společností Meta naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

1.9 Meta Conversion API

1.9.1 Používáme nástroj pro sledování konverzí Conversion API (API = Application Programming Interface) od společnosti Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (Meta). Jedná se o datové rozhraní, jehož prostřednictvím navazujeme přímé spojení se serverem společnosti Meta a předáváme jí určité údaje o vašem chování na našich webových stránkách za účelem jejich vyhodnocení.

1.9.2 Pokud na našich webových stránkách zadáte svou e-mailovou adresu (např. při registraci k odběru newsletteru nebo při použití nástroje, dále jen “událost“), budou určité informace ( vyvolaná webová stránka, název události, ID události a Facebook Pixel ID a váš uživatelský agent a případně další specifické údaje spolu s vaší e-mailovou adresou hashovány, tj. pseudonymizovány, a odeslány společnosti Meta. Pokud máte účet u společnosti Meta, přiřadí vám společnost Meta hodnotu hash zpět. Od společnosti Meta obdržíme anonymizovanou zprávu o účinnosti našich reklamních opatření. Kromě toho nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a dalším využitím údajů, které společnost Meta shromažďuje prostřednictvím tohoto sledovacího nástroje. Proto nemůžeme vyloučit, že společnost Meta může získat a uložit vaši IP adresu a další identifikátory, i když nejste přihlášeni nebo zaregistrováni u společnosti Meta.

1.9.3 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním rozhraní Conversion API je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Toto zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje podporovat prodej prodejem zboží nebo služeb.

1.9.4 Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách prostřednictvím rozhraní Conversion API a předávány společnosti Meta, neseme my a společnost Meta společnou odpovědnost za zpracování údajů podle čl. 26 GDPR. Povinnosti, za které neseme společnou odpovědnost, naleznete v následující smlouvě: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů a bezpečnou implementaci rozhraní Conversion API na našich webových stránkách a společnost Meta je odpovědná za bezpečnost údajů svých produktů. Práva subjektů údajů (např. žádosti o výmaz nebo žádosti o přístup k informacím) můžete uplatnit přímo u společnosti Meta. Veškerá práva subjektů údajů uplatněná vůči nám předáme společnosti Meta.

1.9.5 Společnost Meta je výhradně odpovědná za zpracování údajů, které probíhá poté, co byly údaje shromážděné prostřednictvím rozhraní API pro konverzi odeslány společnosti Meta.

1.9.6 Více informací o zpracování osobních údajů společností Meta, právním základu zpracování a uplatnění práv subjektu údajů naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy.

1.10 Pinterest Tag

1.10.1 Naše webové stránky navíc používají “Pinterest tag“ pro sledování konverzí společnosti Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Pomocí něj se uživateli našich webových stránek mohou při návštěvě Pinterestu nebo jiných webových stránek, které tuto metodu rovněž využívají, zobrazovat reklamy odpovídající jeho zájmům. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamu, která je pro vás zajímavá, a aby naše webové stránky byly poutavější.

1.10.2 Na základě použitého marketingového nástroje váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Pinterest. Na rozsah a další využití údajů, které Pinterest shromažďuje na základě použití tohoto nástroje, nemáme žádný vliv: Vložením značky Pinterest získává Pinterest informace o tom, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku naší online nabídky nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni ve službě Pinterest, může Pinterest přiřadit příslušnou návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u Pinterestu zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že Pinterest zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikátory.

1.10.3 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se sledováním konverzí “Pinterest tag“ je váš deklarovaný souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů na základě sledování konverzí “Pinterest tag“ nám umožňuje podporovat prodej prodejem zboží nebo služeb. Sledování konverzí používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamu, která je pro vás zajímavá, a abychom naše webové stránky učinili zajímavějšími. Prostřednictvím sledování konverzí můžeme zobrazovat reklamy odpovídající příslušným zájmům, když navštívíte Pinterest nebo jiné webové stránky, které tuto metodu také používají. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte své prohlášení o souhlasu nebo pokud vaše osobní údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné.

1.10.4 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách ke sledování konverzí prostřednictvím funkce “Pinterest tag“ naleznete na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Své prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely sledování konverzí prostřednictvím funkce “Pinterest tag“ můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna, a to tak, že znovu otevřete banner se soubory cookie prostřednictvím patičky na naší webové stránce a odpovídajícím způsobem upravíte nastavení.

1.10.5 Deaktivaci funkce “Pinterest tag“ lze provést příslušnou úpravou nastavení prohlížeče nebo ji může provést přihlášený uživatel na adrese https://help.pinterest.com/sk/article/personalized-ads-on-pinterest.

1.10.6 Další informace o zpracování údajů společností Pinterest naleznete na adrese https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

1.11 LinkedIn Insight Tag

1.11.1 Naše webové stránky dále využívají tag pro sledování konverzí “Insight tag“ společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. S jeho pomocí se uživateli našich webových stránek mohou při návštěvě sociální sítě LinkedIn nebo jiných webových stránek, které tuto metodu podobně využívají, zobrazovat reklamy odpovídající jeho zájmům (“LinkedIn ads“). Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazit reklamu, která vás zajímá, a abychom naše webové stránky učinili zajímavějšími.

1.11.2 Na základě použitého marketingového nástroje váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které LinkedIn shromažďuje na základě použití tohoto nástroje: LinkedIn Insight získává informace o tom, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku naší online nabídky nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u služby LinkedIn, LinkedIn je schopen přiřadit příslušnou návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u služby LinkedIn zaregistrováni nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že LinkedIn zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikátory.

1.11.3 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš deklarovaný souhlas se zpracováním v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v rámci sledování konverzí “Insight tag“. Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje podporovat prodej prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Tento nástroj používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamu, která je pro vás zajímavá, a abychom naše webové stránky učinili zajímavějšími. Prostřednictvím tohoto nástroje se vám mohou při návštěvě sociální sítě LinkedIn nebo jiných webových stránek stejnou metodou zobrazovat reklamy odpovídající příslušným zájmům (“reklamy LinkedIn“).

1.11.4 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách za účelem sledování konverzí prostřednictvím funkce ““Insight tag““ naleznete na našem banneru v části “Zásady používání souborů cookie“. Nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách můžete kdykoli změnit v zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“. své prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem sledování konverzí prostřednictvím funkce “Insight tag“ můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tak, že znovu otevřete banner se soubory cookie prostřednictvím zápatí na našich webových stránkách a odpovídajícím způsobem upravíte svá nastavení.

1.11.5 Deaktivaci funkce “Insight tag“ lze provést odpovídajícím nastavením prohlížeče nebo ji může provést přihlášený uživatel na adrese https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

1.11.6 Další informace o zpracování údajů společností LinkedIn naleznete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

1.12 Mapy Google

1.12.1 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zapojením služeb Map Google je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

1.12.2 Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zapojením služeb Google Maps slouží k tomu, abyste mohli naše stránky snáze dohledat. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné. V našem případě je stanovená doba 12 měsíců.

1.12.3 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí služeb Google Maps můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to tak, že si pomocí odkazu v zápatí na naší domovské stránce otevřete banner se soubory cookie a upravíte zvolené nastavení. Kromě toho, abyste zabránili poskytování svých osobních údajů serverům společnosti Google, můžete použít nastavení ve svém prohlížeči (například instalací zásuvných modulů a doplňků). Pokud váš prohlížeč nepodporuje funkce Map Google, není přístup na servery společnosti Google možný.

Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

http://www.google.com/intl/en-GB/privacy/.

1.13 Blog Geberit AquaClean

1.13.1 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogu na našem blogu Geberit AquaClean je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogu v rámci našeho blogu Geberit AquaClean slouží k umožnění transparentní a individualizované komunikace mezi vámi a námi. Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje, abychom se mohli bránit proti nárokům třetích stran na náhradu škody v případě zveřejnění protiprávních komentářů. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu jejich zpracování. V našem případě je stanovená doba 10 let.

1.13.2 Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogu s účinností do budoucna. V takovém případě komentář z našeho blogu Geberit AquaClean vymažeme nebo jej nezveřejníme.

1.14 LiveChat Geberit

1.14.1 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním funkce “Geberit LiveChat“ je váš deklarovaný souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

1.14.2 Prostřednictvím funkce “Geberit LiveChat“ bychom vám rádi umožnili rychlý a nekomplikovaný kontakt s námi prostřednictvím funkce elektronického chatu. Pokud chcete tuto nabídku využít, je účelem zpracování vašich osobních údajů, abychom vám tuto funkci zpřístupnili. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. K tomu zpravidla dojde tři roky po zpracování vaší žádosti.

1.14.3 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat v rámci funkce “Geberit LiveChat“ s účinností do budoucna. V takovém případě již nebudete moci funkci LiveChat používat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během používání funkce chatu, budou v tomto případě vymazány.

1.15 Geberit Chatbot

1.15.1 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním funkce “ChatBot“ je váš deklarovaný souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

1.15.2 Prostřednictvím funkce “ChatBot“ bychom vám chtěli umožnit rychlé a nekomplikované zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím automatizovaného chatu. Pokud byste přesto chtěli kontaktovat náš zákaznický servis a zvolíte sekci “Pokračovat ve čtení“, přesměrujeme vás z funkce ChatBot přímo na funkci LiveChat. Případně si můžete zvolit kontaktování prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu jejich zpracování. K tomu zpravidla dojde 90 dní po vyřízení vaší žádosti.

1.15.3 Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním funkce “ChatBot“ s účinností do budoucna. V takovém případě již nebudete moci funkci “ChatBot“ používat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během používání funkce “ChatBot“, budou v tomto případě vymazány.

1.16 Videocentrum

1.16.1 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě vašeho zapojení do našich videí, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

1.16.2 Zpracování vašich osobních údajů na základě poskytování videocentra slouží k adresnému, jednotnému a na zařízení nezávislému zobrazení videoobsahu na našich webových stránkách na vašem koncovém zařízení.

1.16.3 Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. K tomu dojde nejpozději na konci vaší návštěvy našich webových stránek.

1.16.4 Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro zapojení videocentra. Proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli vznést námitku.

1.17 YOUTUBE

1.17.1 Používáme videoplatformu “YouTube“ společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (“YouTube“), která je součástí společnosti Google Inc., abychom zajistili relevantní, jednotné a na koncovém zařízení nezávislé zobrazení videoobsahu na našich webových stránkách. Tuto skutečnost implementujeme do rozšířených zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s použitím souboru cookie již během návštěvy webových stránek, YouTube nebude na základě vaší návštěvy webových stránek shromažďovat žádné údaje. Pouze pokud si přejete přehrát video a souhlasíte se souborem cookie, budou společnosti YouTube poskytnuty údaje (např. adresa IP, odkazující strana, informace o zařízení (prohlížeč, typ zařízení), požadované video). Sami zaznamenáváme a ukládáme, zda jste si přehráli video na YouTube a které, abychom vám mohli nabídnout služby šité na míru.

1.17.2 Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu jejich zpracování.

1.17.3 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zaškrtnutím této možnosti přímo v nastavení souborů cookie. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu.

1.17.4 Další informace o zpracování údajů společností YouTube naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

1.18 VIMEO

1.18.1 Používáme video platformu “Vimeo“ společnosti Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (“Vimeo“), abychom zajistili, že video obsah na našich webových stránkách bude atraktivní, jednotný a nezávislý na vašem koncovém zařízení. Pokud jste již při návštěvě webových stránek nedali souhlas s použitím souboru cookie, společnost Vimeo nebude na základě vaší návštěvy webových stránek shromažďovat žádné údaje. Pouze pokud si přejete přehrát video a souhlasíte se souborem cookie, budou společnosti Vimeo poskytnuty údaje (např. adresa IP, informace o zařízení (prohlížeč, typ zařízení), požadované video). Sami zaznamenáváme a ukládáme, zda jste si přehráli video na Vimeo a které, abychom vám mohli nabídnout služby šité na míru.

1.18.2 Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu jejich zpracování.

1.18.3 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V této souvislosti nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu.

1.18.4 Další informace o zpracování údajů společností Vimeo naleznete na adrese https://vimeo.com/privacy.

1.19 Pohyblivé obrázky

1.19.1 K optimalizaci zařazení videí, živých přenosů a událostí poskytovaných na našich webových stránkách využíváme služby “Moving Image“ od společnosti movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlín, Německo. Moving Image nám umožňuje generovat statistické údaje o videích, která na webových stránkách zpřístupňujeme, a to prostřednictvím nastavení souborů cookie a místního úložiště. Za tímto účelem jsou zpracovávány údaje v následujícím rozsahu: IP adresa, datum a čas návštěvy, časové pásmo, operační systém, používaný webový prohlížeč, informace o ge-rat, URL webové stránky, URL odkazu.

1.19.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to s účinností do budoucna, opětovným otevřením našeho banneru se soubory cookie pomocí patičky na naší domovské stránce a následnou úpravou zvoleného nastavení.

1.19.3 Další informace o tom, jak společnost zpracovává osobní údaje, naleznete zde: https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/.

1.20 Technicky nezbytné (nezbytné) soubory cookie

1.20.1 Kromě souborů cookie uvedených v bodech 1.2 až 1.19 používají naše webové stránky technicky nezbytné soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti prohlížeče. Níže uvedené soubory cookie používáme k zajištění realizace nebo poskytování služby, kterou používáte, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Bez použití souborů cookie vám nemůžeme nabídnout některé funkce našich webových stránek. Pro tyto funkce je nutné, aby byl váš prohlížeč po změně webové stránky opět rozpoznán. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely. Naším oprávněným zájmem při zpracování údajů je však možnost optimalizovat nastavení webových stránek pro vámi používané koncové zařízení a personalizovat uživatelská rozhraní. Pokud potřebujete další informace týkající se zvažování zájmů, které je nutné provést podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pak nás prosím kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Na našich webových stránkách se používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a fungování jsou vysvětleny níže:

- Dočasné soubory cookie (viz bod 1.20.2)

- Trvalé soubory cookie (viz 1.20.3)

1.20.2 Dočasné soubory cookie se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. K tomuto typu patří zejména relační soubory cookie. Tyto soubory cookie ukládají takzvané ID relace, které lze použít k přiřazení různých požadavků z prohlížeče ke společné relaci. Na základě toho může být váš počítač při další návštěvě našich webových stránek opět rozpoznán. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

1.20.3 Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

1.20.4 Přehled technicky nezbytných souborů cookie používaných na našich webových stránkách naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. Soubory cookie se v případě povolení ukládají na vašem počítači az něj se postupují na naši webovou stránku. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat. Toto se může realizovat i automatizovaně. Pokud se deaktivují soubory cookie pro naši webovou stránku, nebude již případně možné využívat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

2 Shromažďování a zpracování dobrovolně poskytnutých údajů

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám zákazníci, dodavatelé a další obchodní partneři dobrovolně poskytnou v procesu interakce s námi (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo našich webových stránek). Následující přehled vám poskytne informace o právních základech a účelech jednotlivých činností zpracování osobních údajů.

2.1 Online (Produktový) katalog nebo online obchod:

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci online katalogu aneb online obchodu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě zpracování vašich osobních údajů v rámci online katalogu k tomu dojde, jakmile je smlouva splněna a všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu zanikly nebo již neexistují žádné zákonné lhůty pro jejich uchovávání. Zpracování vašich osobních údajů v rámci produktového katalogu aneb internetového obchodu je nezbytně nutné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi. V důsledku toho nemáte možnost vznést námitku.

2.2 Registrace zákaznického účtu / Vytvoření nového ID Geberit

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace zákaznického účtu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše registrace nebo vytvoření ID Geberit vám umožňuje snadnější přístup k využívání služeb nabízených naší společností, například rychlé vyplnění údajů v souvislosti s objednávkou nebo službou. V rámci vytvoření Geberit ID ověříme vaše telefonní číslo zasláním potvrzovací SMS. Zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace nám slouží také pro účely úspěšného udržování vztahu se zákazníky. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. K tomu dojde nejpozději v případě zrušení zákaznického účtu. Máte možnost kdykoli zrušit registraci svého zákaznického účtu. V takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány, pokud vymazání nebrání zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

2.3 Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů v případě kontaktování slouží pouze k účelu vyřízení vaší žádosti. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou zasílány v rámci komunikace se zákazníkem, dochází k výmazu po vyřízení vaší žádosti a není stanovena žádná zákonná lhůta pro jejich uchování. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací se zákazníky s účinností do budoucna. V takovém případě však již nemůžeme vaši žádost zpracovávat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během procesu kontaktování, budou v tomto případě vymazány, pokud vymazání nebrání zákonné lhůty pro uchovávání.

2.4 Kontaktní osoba pro jednání o smlouvě

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jako kontaktní osoby v rámci (předsmluvních) jednání o smlouvách a plnění smluv je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi nebo společností, ve které jste zaměstnáni, a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. K tomu dojde, pokud byla smlouva splněna a zanikly všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu nebo již neexistují žádné zákonné lhůty pro uchovávání údajů. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytně nutné pro splnění smlouvy. V důsledku toho nemáte právo vznést námitku.

2.5 Technik - telefon

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s kontaktováním prostřednictvím technického telefonu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy nebo dodatečné plnění smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů v případě kontaktu prostřednictvím technického telefonu nám slouží pouze k vyřízení vaší žádosti. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou zasílány v rámci komunikace se zákazníky, dochází k výmazu po vyřízení vaší žádosti a není stanovena žádná zákonná lhůta pro jejich uchovávání.

Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací se zákazníky s účinností do budoucna. V takovém případě však již nemůžeme vaši žádost zpracovávat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během procesu kontaktování, budou v tomto případě vymazány, pokud vymazání nebrání zákonné lhůty pro uchovávání. V případě telefonického kontaktu se zákazníkem se může v ojedinělých případech stát, že telefonický rozhovor s vámi bude zaznamenán. V těchto případech budete o této skutečnosti informováni na začátku hovoru. Právním základem pro takové zpracování vašich osobních údajů je obecně čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.6 Koupelnové poradenství pro zákazníka Geberit Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů poskytnutých v rámci koupelnového poradenství je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je účelem kontaktu poradenství ohledně přípravy, uzavření nebo plnění smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud používáte volitelný automatizovaný systém plánování schůzek a dostáváte informace o schůzkách e-mailem, je právním základem souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů slouží k vyřízení vaší žádosti a také ke kompetentnímu a rychlému poradenství ohledně našich produktů. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou předávány v rámci vaší žádosti, dochází k vymazání po vyřízení vaší žádosti a zákonné lhůty pro uchovávání nebrání vymazání. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s požadovanou poradenskou službou máte možnost kdykoli odvolat s účinností do budoucna. V takovém případě však již nemůžeme vaši žádost zpracovávat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během procesu kontaktování, budou v tomto případě vymazány, pokud vymazání nebrání zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

2.7 Servis a služby zákazníkům

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů poskytnutých v rámci příslušné požadované služby a zákaznického servisu je obecně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud nám v rámci svého požadavku poskytnete další informace, je váš souhlas v souladu s tímto ustanovením. Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR dalším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů je určeno pro účely vyřízení vaší žádosti o službu nebo žádosti o zákaznický servis, čímž slouží k vyřízení všech žádostí o službu a zákaznický servis. Zpracování vašich osobních údajů v rámci vaší žádosti je tedy nezbytné pro co nejlepší vyřízení našich servisních požadavků. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou předávány jako součást vaší žádosti, dochází k vymazání po vyřízení vaší žádosti a zákonné lhůty pro uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost kdykoli odvolat zpracování svých osobních údajů v souvislosti se zpracováním vaší služby nebo žádosti o zákaznický servis s účinností do budoucna.

Ve výjimečných případech, kdy jste kontaktováni telefonicky, může být telefonický rozhovor s vámi zaznamenán. V těchto případech budete o této skutečnosti informováni na začátku hovoru. Právním základem pro takové zpracování vašich osobních údajů je obecně čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

2.8 Zóna stahování

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci Zóny stahování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů slouží k poskytnutí nebo předání dokumentů, které jste si vyžádali prostřednictvím našich webových stránek. Zpracování vašich osobních údajů v rámci zóny stahování je tedy nezbytné pro vyřízení vaší žádosti nebo pro poskytnutí požadovaných dokumentů. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou poskytovány v rámci příslušné žádosti o objednávku, dochází k vymazání po zpracování vaší objednávky a zákonné lhůty pro uchovávání nebrání vymazání.

2.9 Nabídky streamování

Prostřednictvím naší domovské stránky vám nabízíme možnost registrovat se a účastnit se našich digitálních akcí (“streamovací nabídky“). Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se streamovanými nabídkami, například v rámci “setkání s novinkami společnosti Geberit“, je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Související proces registrace spolu se zpracováním vašich osobních údajů je nezbytný k tomu, abychom vám mohli streamovací nabídku poskytnout. Zpracování vašich osobních údajů slouží k poskytnutí a realizaci vámi požadované nabídky streamingu. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány v souvislosti s příslušnou nabídkou streamování, dochází k výmazu po skončení příslušné digitální akce a zákonné lhůty pro uchovávání nebrání výmazu. V případě ukončení smluvního vztahu se již nemůžete požadované digitální události účastnit. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během registrace nebo účasti na naší digitální streamovací nabídce, budou v tomto případě vymazány, pokud vymazání nebrání zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

2.10 Požární laboratoř Geberit

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s registrací, přihlášením a účastí na akci “Požární laboratoř Geberit“ je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Související proces registrace spolu se zpracováním vašich osobních údajů je nezbytný k tomu, abyste se mohli zúčastnit akce “Geberit Fire Lab“. Zpracování vašich osobních údajů slouží k účelu registrace a realizace nabídky “Geberit Fire Lab“. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s registrací a přihlášením do nabídky “Geberit Fire Lab“, dojde k výmazu po skončení akce a zákonné lhůty pro uchovávání nebrání výmazu. Pokud dojde k ukončení smluvního vztahu, nemůžete se již akce “Geberit Fire Lab“ účastnit. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během registrace nebo účasti na akci “Geberit Fire Lab“, budou v takovém případě vymazány, pokud vymazání nebrání zákonné lhůty pro uchovávání.

2.11 Plánovač Geberit Pro a Revit® plug-in

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s instalací a používáním nástroje pro plánování sanity je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno za účelem umožnění používání nástroje pro plánování sanity. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s instalací a používáním nástroje pro sanitární plánování, dojde k výmazu, jakmile je nástroj pro sanitární plánování vymazán a zákonné lhůty pro uchovávání nebrání výmazu. Zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje, které o vás zpracováváme, budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly původně zpracovávány.

2.12 Geberit mailing list pro média Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů při přihlášení do mailing listu pro média je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 části A GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání mailingu v rámci mailing listu pro média. Účelem zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání mailingů v rámci novinářského mailing listu je zasílání informací a nabídek a případně podpora prodeje prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány. Vaše údaje tedy budou uchovávány, dokud se z našeho seznamu novinářských adresářů neodhlásíte. Svůj souhlas se zasíláním zásilek v rámci novinářského mailing listu můžete kdykoli odvolat nebo se můžete odhlásit z odběru dalších zásilek kliknutím na odkaz pro odhlášení v rámci mailing listu.

2.13 Mediální výstupy společnosti Geberit Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s registrací do našich mediálních výstupů je váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s mediálními prodejnami společnosti Geberit je zasílání firemních sdělení skupiny Geberit. Vaše osobní údaje budou zlikvidovány po uplynutí účelu, pro který byly zpracovány. Vaše osobní údaje budou zpracovávány, pokud se z odběru mediálních sdělení společnosti neodhlásíte. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel můžete kdykoli odvolat nebo můžete použít odkaz pro odhlášení z odběru obsažený v mediálních výstupech jako námitku proti zasílání dalších mediálních výstupů.

2.14 Geberit Newsletter nebo Useletter

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání Newsletteru Geberit (koncovým zákazníkům) nebo Useletteru Geberit (firemním zákazníkům) je vaše prohlášení o souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány proto, abychom vám mohli zasílat Newsletter Geberit a Useletter. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním Newsletteru Geberit a Useletteru je zasílání informací a nabídek nebo podpora prodeje formou prodeje zboží nebo služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V souladu s tím budou vaše osobní údaje uchovávány, dokud se z odběru newsletteru Geberit a Useletteru neodhlásíte. Svůj souhlas se zasíláním Newsletteru a Useletteru Geberit můžete kdykoli odvolat, případně se můžete pomocí odkazu pro odhlášení obsaženého v Newsletteru nebo Useletteru odhlásit z odběru dalších newsletterů.

2.15 Přímý marketing

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s opatřeními přímého marketingu je buď váš deklarovaný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo, pokud mezi vámi a námi existuje nějaká forma předsmluvního/smluvního vztahu, je právním základem oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo příslušné předpisy v oblasti práva hospodářské soutěže. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s opatřeními přímého marketingu je předávání informací, nabídek a případně podpora prodeje prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování; k tomu dojde zejména po obdržení odvolání nebo námitky, nejdéle však pět let po poslední aktivitě. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat nebo můžete kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku proti zpracování svých údajů v rámci přímých marketingových opatření.

2.16 Soutěže

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se soutěžemi je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se soutěžemi je plnění smlouvy o účasti v soutěži mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se soutěžemi dochází k výmazu údajů po úplném ukončení soutěže.

2.17 Cashback akce a prodloužení záruky

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s cashback akcemi a prodlužováním záruky je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s cashback akcemi a prodlužováním záruky je plnění smlouvy mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. V případě zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s cashback akcemi a prodloužením záruky dochází k výmazu údajů po úplné realizaci cashback akcí nebo po uplynutí záruční doby.

2.18 Akce

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s realizací virtuální akce nebo fyzické akce (dále jen “akce“) je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s realizací akcí je plnění smlouvy o realizaci akcí mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě ukončení smluvního vztahu se nebudete moci akce zúčastnit. V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy během realizace akce..

2.19 GEBERIT-HOLTZMANN GIS/DUOFIX KALKULAČKA

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro použití kalkulátoru GEBERIT-HOLTZMANN GIS/DUOFIX je předsmluvní vztah podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Účelem zpracování vašich osobních údajů je předání vaší žádosti o cenovou nabídku s údaji potřebnými pro stavební projekt společnosti HOLTZMANN a potvrzení jejího předání. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty. Nezávisle na tom uchováváme všechny nahrané obrázky a název projektu, který jste předložili. Ty nesmí obsahovat žádné osobní údaje. Pokud své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci zaslat žádost o cenovou nabídku prostřednictvím kalkulačky GEBERIT-HOLTZMANN GIS/DUOFIX.

2.20 Geberit Campus

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro účely účasti na kurzech a na nástěnce Geberit Campus Dashboard je čl.6 odst.1 písm. b) GDPR. Účelem je plnění smlouvy o účasti na kurzech mezi vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Máte možnost zpracování svých osobních údajů v souvislosti s účastí na kurzu kdykoli odmítnout, a to s účinností do budoucna. V takovém případě se již nebudete moci kurzu účastnit. V takovém případě budou všechny osobní údaje vymazány za předpokladu, že vymazání nebrání žádné zákonné lhůty pro uchovávání. V takovém případě budou údaje vymazány, jakmile přestanou platit zákonné povinnosti uchovávání.

2.21 Formulář zpětné vazby

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním formulářů zpětné vazby je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Účelem zpracování je vyhodnocení vaší zpětné vazby za účelem zlepšení naší nabídky a naší online prezentace. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly zpracovány, tj. jakmile bude vaše zpětná vazba plně vyhodnocena. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. V takovém případě však vaše zpětná vazba nemůže být dále zpracovávána.

3 DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Kromě našich webových stránek dochází v jednotlivých případech a v závislosti na vašich preferencích k dalšímu zpracování údajů třetími stranami, které naleznete zde.

3.1 Facebook Insights (fanouškovská stránka na Facebooku):

Naši fanouškovskou stránku na Facebooku provozujeme společně se společností Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (“Meta“). Pro tyto účely jsme se společností Meta uzavřeli dohodu o tom, která z nás plní, které povinnosti podle GDPR. Podstatný obsah zpracování si můžete prohlédnout na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informace o zpracování vašich osobních údajů společností Meta si můžete prohlédnout na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů službou Facebook Insights nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Na základě vyhodnocení shromážděných údajů jsme schopni shromažďovat informace o atraktivitě naší fanouškovské stránky na Facebooku. To nám pomáhá navrhovat naši fanouškovskou stránku na Facebooku s ohledem na potřeby a učinit ji uživatelsky přívětivější. Společnost Meta nám poskytuje osobní údaje shromážděné v průběhu provozování naší fanouškovské stránky na Facebooku. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné.

3.2 Instagram

Instagram je produktem společnosti Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Meta“). Naši instagramovou stránku provozujeme ve spolupráci se společností Meta. Pro tyto účely jsme se společností Meta uzavřeli dohodu o tom, která z nás plní kterou povinnost podle GDPR. Zásadní obsah zpracování vašich osobních údajů společností Instagram si můžete prohlédnout na adrese https://help.instagram.com/519522125107875. Informace o zpracování vašich osobních údajů společností Meta si můžete prohlédnout na adrese https://help.instagram.com/519522125107875. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů společností Meta prostřednictvím Instagramu nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Na základě vyhodnocení shromážděných údajů jsme schopni shromažďovat informace o atraktivitě naší stránky na Instagramu. To nám pomáhá navrhovat naši instagramovou stránku se zaměřením na potřeby a učinit ji uživatelsky přívětivější. Meta nám poskytuje osobní údaje shromážděné v průběhu provozování naší instagramové stránky. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné.

3.3 Kanál YouTube

Kanál YouTube provozovaný společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (“Google“) používáme k přizpůsobení naší nabídky sociálních médií požadavkům zákazníků. YouTube je video platforma, na které mohou uživatelé ukládat videa a zpřístupňovat je. Další informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en#infocollect. Pokud byste chtěli využít nabídky kanálů YouTube, upozorňujeme, že tuto nabídku využíváte na vlastní riziko. To platí zejména pro využívání funkcí nabízených kanálem YouTube, jako je sdílení, hodnocení nebo komentování jednotlivých videí. Na druh a rozsah údajů zpracovávaných společností Google v rámci kanálu YouTube nemáme žádný vliv. Používáním kanálu YouTube jsou vaše osobní údaje rovněž zpracovávány společností Google a předávány do Spojených států amerických, Irska a dalších zemí, ve kterých společnost Google působí, nezávisle na tom, kde se nacházíte, a případně tam ještě zpracovávány. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno za účelem přizpůsobení našeho kanálu YouTube požadavkům našich zákazníků způsobem, který je relevantní a uživatelsky přívětivý. V této souvislosti zpracováváme vaše osobní údaje v rámci kanálu YouTube pouze tehdy, pokud je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat informace o našich nabídkách a službách. Kromě toho zpracováváme osobní údaje v rámci kanálu YouTube za účelem provádění příslušných komunikačních procesů s uživateli a zájemci o náš kanál YouTube. Společnost Google nám poskytuje osobní údaje shromážděné v souvislosti s provozem našeho kanálu YouTube. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné.

3.4 Twitter

Twitter je produktem společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fe-nian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko (“Twitter“). Účet na Twitteru provozujeme společně se společností Twitter. Pro tyto účely jsme se společností Twitter uzavřeli dohodu o tom, která z nás plní, kterou povinnost podle GDPR. Zásadní obsah zpracování vašich osobních údajů společností Twitter si můžete prohlédnout zde: https://twitter.com/de/privacy. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů společností Twitter nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Vyhodnocením získaných informací jsme schopni sestavit informace o atraktivitě naší stránky na Twitteru. To nám pomáhá učinit naši stránku Twitter uživatelsky přívětivější a přizpůsobenou vašim potřebám. Vaše osobní údaje shromážděné během provozu našeho účtu na Twitteru nám poskytuje společnost Twitter. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné.

4 Další zpracování osobních údajů, předávání údajů do třetích zemí, výmaz údajů

V jednotlivých případech, které naleznete níže, potřebujeme vaše údaje pro specifické, nestandardní zpracování údajů.

4.1 Informace pro subjekty údajů podle článku 12 GDPR

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním vašich dotazů na ochranu osobních údajů (“informace pro subjekty údajů“) je čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s článkem 12 GDPR. Právním základem pro následnou dokumentaci zpracování informací o subjektech údajů na základě zákona je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci zpracování informací o subjektech údajů je zodpovězení vašich dotazů týkajících se ochrany údajů. Zákonné zpracování příslušných informací o subjektech údajů je následně zdokumentováno za účelem splnění zákonné povinnosti odpovědnosti na základě čl. 5 odst. 2 GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. V případě zpracování informací o subjektech údajů jsou pro výmaz údajů stanoveny tři roky od ukončení příslušného procesu.

4.2 Právní obrana a vymáhání

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro účely právní ochrany a vymáhání práva je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s právní obranou a vymáháním práva je obrana proti neoprávněným nárokům, jako je právní vymáhání a vymáhání pohledávek a práv. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu zpracování. Zpracování vašich osobních údajů v kontextu právní obrany a vymáhání práva je nezbytně nutné pro právní obranu a vymáhání práva. V důsledku toho nemáte možnost vznést námitku.

4.3 Předávání vašich údajů třetím stranám

V rámci naší společnosti získávají osobní údaje takové orgány a oddělení, které je potřebují k výše uvedeným účelům. Kromě toho někdy využíváme různé poskytovatele služeb a poskytujeme vaše osobní údaje dalším důvěryhodným příjemcům. Těmi mohou být např:

- jiným společnostem Geberit pro účely centrální správy zákazníků a zpracování objednávek,

- jiné společnosti Geberit pro účely poskytování centrálních IT a dalších služeb,

- poskytovatelé logistických služeb,

- banky, jakož i další poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování příslušných plateb,

- poskytovatelé služeb za účelem organizace, provedení a zpracování příslušných montážních prací, jakož i poprodejních služeb,

- služby skenování,

- tiskárny,

- poskytovatelé IT služeb,

- právní zástupci a soudy.

4.4 Poskytování do třetí země

4.4.1 V rámci zpracování vašich osobních údajů můžeme vaše osobní údaje poskytnout důvěryhodným poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Třetí země jsou země, které se nacházejí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Přitom spolupracujeme pouze s poskytovateli služeb, kteří nám poskytují záruku bezpečnosti vašich osobních údajů a mohou zaručit, že budou vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s přísnými evropskými standardy ochrany údajů. Kopie těchto příslušných záruk si můžete prohlédnout přímo u nás.

4.4.2 Pokud poskytujeme osobní údaje do třetích zemí, děje se tak na základě tzv. rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů nebo, pokud takové rozhodnutí neexistuje, na základě tzv. standardních smluvních doložek, které rovněž vydává Evropská komise, a případně dalších opatření. Nelze vyloučit, že osobní údaje poskytujeme poskytovatelům služeb v USA.

4.4.3 Před použitím určitých nástrojů můžete být také v jednotlivých případech požádáni o souhlas s přenosem údajů v souladu s článkem 49 GDPR, pokud poskytovatel služeb sídlí ve třetí zemi a výše uvedené záruky se na něj nevztahují. Používáním nástroje jsou do této třetí země přenášeny údaje minimálně o vaší IP adrese nebo mohou být vaše osobní údaje z této třetí země zpřístupněny. Upozorňujeme, že tyto třetí země nemusí mít úroveň ochrany údajů odpovídající GDPR a že v nich nelze zaručit právně vyhovující přístup k údajům a výkon práv subjektu údajů. Před použitím daného nástroje vás budeme zvlášť informovat, o kterou třetí zemi se jedná a že je k tomu v souladu s článkem 49 GDPR nutný váš souhlas.

4.5 Vymazání vašich údajů

Obecně platí, že vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo námi použity v souladu s výše uvedenými oddíly. Pokud je nutné údaje uchovávat z právních důvodů, budou zablokovány. To znamená, že již nebudou k dispozici pro další zpracování. Pokud potřebujete další informace o našich lhůtách pro vymazání a uchovávání údajů, obraťte se na správce údajů uvedeného v bodě 2 prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.

4.6 Změny účelu

Vaše osobní údaje budou zpracovávány k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, pouze pokud to vyžaduje právní předpis nebo pokud jste se změnou účelu zpracování údajů souhlasili. V případě dalšího zpracování pro jiné účely, než pro které jsme údaje původně shromáždili, vás budeme před dalším zpracováním o těchto dalších účelech informovat a poskytneme vám veškeré další informace, které se k nim vztahují.

4.7 AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ NEBO PROFILOVÁNÍ

K přijímání konkrétních rozhodnutí nepoužíváme žádné systémy automatizovaného zpracování – včetně profilování.

5 Vaše práva

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které zpracováváme, máte nárok na níže uvedená práva. Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, obraťte se s písemnou žádostí na výše uvedená kontaktní místa nebo na následující e-mailovou adresu: gdpr.cz@geberit.com.

5.1 Právo na informace

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které o vás zpracováváme. Toto právo můžete uplatnit v rozsahu uvedeném v článku 15 GDPR.

5.2 Právo na opravu

V souladu s článkem 16 GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3 Právo na výmaz

Za podmínek popsaných v článku 17 GDPR máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů. Tyto předpoklady zajišťují právo na výmaz zejména v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Výkon tohoto práva je omezen podle čl. 17 odst. 3 GDPR, zejména pokud vaše údaje potřebujeme ke splnění právní povinnosti nebo k vymáhání právních nároků.

5.4 Právo na omezení zpracování

Podle článku 18 GDPR máte právo nás požádat o omezení zpracování. Toto právo existuje zejména (a) v případě, že zpochybňujete přesnost osobních údajů, a to po dobu nezbytnou k ověření přesnosti údajů, (b) v případě, že vznesete námitku proti uplatnění práva na výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení zpracování, (c) v případě, že údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je sledovali, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a (d) v případě, že úspěšné uplatnění námitky je mezi námi a vámi stále sporné. Pokud bylo zpracování vašich údajů omezeno jedním z výše uvedených způsobů, mohou být dané údaje zpracovávány pouze ve výjimečných případech; například pokud jste s takovým zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování nezbytné pro uplatnění právních nároků.

5.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů prováděnému mimo jiné na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR v souladu s čl. 21 GDPR. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud nebude prokázáno, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

5.6 Právo na přenositelnost údajů

Podle článku 20 GDPR máte právo požadovat, abychom vám poskytli osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Přitom se vyžaduje, aby zpracování údajů bylo založeno na vašem souhlasu a aby toto zpracování bylo prováděno automatizovanými prostředky.

5.7 Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – konkrétně v členském státě EU, kde máte bydliště, kde pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení – pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Verze: listopad 2023