PROHLÁŠENÍ

My, ve společnosti Geberit, jsme potěšeni, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o výrobky Geberit. Vezměte prosím na vědomí následující prohlášení.

1. Ochrana osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních dat je pro společnost Geberit nesmírně důležitá. S vašimi daty, které jste nám poskytli, budeme nakládat s maximální péčí, budeme zachovávat jejich přísnou důvěrnost a budeme dodržovat všechny související zákonné požadavky. Účelem našeho prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám přesné informace o tom, jaký druh dat pro tyto účely shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme.

2. Autorská práva

© Copyright Geberit. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiku, animace, videa, audio soubory a další objekty, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách podléhají autorskému právu a dalším zákonům na ochranu zájmů.

Obsah těchto webových stránek nelze kopírovat pro komerční účely, ani distribuovat, upravovat či zpřístupňovat třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Geberit. Vezměte prosím na vědomí, že některé obrázky, které jsou součástí našich webových stránek, podléhají autorským právům třetích stran.

3. Obchodní značky

Pokud není jinde uvedeno jinak, všechny obchodní značky uvedené na těchto webových stránkách podléhají právům na obchodní značku společnosti Geberit. To platí zejména pro obchodní značky, loga a symboly.

4. Licence

Společnost Geberit by vám ráda představila inovativní a informativní webové stránky. Práva duševního vlastnictví zde uvedená včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, jsou chráněná. Prostřednictvím těchto webových stránek nejsou poskytovány žádné licence k používání duševního vlastnictví společnosti Geberit nebo třetích stran, není-li výslovně stanoveno jinak.

5. Odpovědnost

Společnost Geberit vytváří a aktualizuje obsah umístěný na webových stránkách s největší možnou péčí. Nemůže však zaručit, že je poskytnutý obsah přesný, aktuální a kompletní. V rozsahu povoleném zákonem se vylučuje jakákoli odpovědnost za náhrady škod, které vzniknou přímo nebo nepřímo následkem používání těchto webových stránek.

Toto omezení odpovědnosti nebude platit v případě ohrožení života, zranění končetin a poškození zdraví, nebo v případě škody způsobené následkem porušení povinností společnosti Geberit, které by bylo úmyslné nebo způsobené hrubou nedbalostí.

Společnost Geberit nepřebírá odpovědnost za technickou funkčnost (zejména nepřítomnost virů) a obsah webových stránek třetích stran, na které vedou odkazy či linky z webových stránek společnosti Geberit.