Geberit a životní prostředí

Trvalá udržitelnost v kostce

Geberit vytváří dlouhodobě udržitelnou kvalitu života. S inovativním řízením vody, rozsáhlými odbornými znalostmi a důslednou orientací na trvalou udržitelnost – prostřednictvím veškerých produktů, oblastí a procesů. Takto chápeme «Trvale udržitelné v kostce». Vody bude celosvětově stále větší nedostatek. S ohledem na budoucí generace je proto důležité pečlivé a efektivní zacházení s klíčovým zdrojem, jakým voda je.

Geberit vnímá svou odpovědnost a vytváří dlouhodobě udržitelnou kvalitu života. Tento slib se realizuje například prostřednictvím obezřetného přístupu k životnímu prostředí, výrobků s dlouhou životností, které po celou dobu své životnosti šetří vodu nebo naší angažovanosti v sociální oblasti.

Důsledná orientace na trvalou udržitelnost se vyplácí – pro životní prostředí a společnost, pro zákazníky, partnery i spolupracující firmy i akcionáře.

Sprchovací WC Geberit AquaClean: Trvale fungující kvalitní výrobek

Ekologická stopa sprchovacího WC Geberit AquaClean

Kompletní sprchovací WC od společnosti Geberit si vedou z hlediska své ekologické stopy velmi dobře a jsou srovnatelné s běžnými toaletami i spotřebou toaletního papíru. Vyšší spotřeba vody u sprchovacího WC hraje – v porovnání se spotřebou papíru – podřadnou roli.

Hlavní význam má naproti tomu výroba toaletního papíru a spotřeba elektrického proudu nutná k ohřívání vody. Prostřednictvím individuálních nastavení výrobků Geberit AquaClean je možné docílit další úspory energie a snížení dopadu na životní prostředí. V pohotovostním režimu (ekonomický režim provozu) je konečná spotřeba u všech modelů sprchovacích WC AquaClean maximálně 0.5 wattu. Všechny modely AquaClean jsou vybaveny ekonomickým režimem provozu a splňují evropské požadavky na ekologický design (směrnice ErP).

Dobré vědět