Geberit AquaClean a životní prostředí

Udržitelná kvalita

Společnost Geberit vždy přebírá odpovědnost a vytváří udržitelnou kvalitu života. Tento slib je realizován například obezřetnou ekologickou strategií, výrobky s dlouhou životností, které šetří vodu po celý svůj životní cyklus, nebo naším sociálním závazkem.

Toto důsledné zaměření na udržitelnost se vyplácí – pro životní prostředí a společnost, pro zákazníky a partnery i pro zaměstnance a akcionáře.

Geberit AquaClean a životní prostředí 4 udržitelné důvody pro sprchovací WC

Čisté posuzování životního cyklu pro sprchovací WC Geberit AquaClean

Ekologická stopa sprchovacího WC Geberit AquaClean

Při posuzování životního cyklu jsou kompletní WC srovnatelná s běžnými toaletami. Jako základ byla použita 4členná domácnost, jedna velká a čtyři malé návštěvy WC na den a osobu a také Evropský mix elektřiny. Ve výše uvedených výpočtech nebyla zohledněna dámská sprcha a s ní spojená spotřeba papíru. Individuálním nastavením a využitím zelené elektřiny u výrobků Geberit AquaClean lze dosáhnout dalších úspor energie a snížení znečištění životního prostředí.

Dobré vědět